Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Explemed Rapid

CENY

15MG TBL NOB 56

Velkoobchod: 2 963,53 Kč
Maloobchodní: 3 890,07 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

10MG POR TBL DIS 56

Velkoobchod: 2 689,74 Kč
Maloobchodní: 3 546,73 Kč
Uhrazen: 953,34 Kč

10MG TBL NOB 56

Velkoobchod: 2 689,74 Kč
Maloobchodní: 3 546,73 Kč
Uhrazen: 953,34 Kč

15MG POR TBL DIS 28

Velkoobchod: 2 026,16 Kč
Maloobchodní: 2 698,97 Kč
Uhrazen: 2 226,35 Kč

10MG POR TBL DIS 28

Velkoobchod: 1 977,74 Kč
Maloobchodní: 2 636,65 Kč
Uhrazen: 2 321,58 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Explemed Rapid 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Explemed Rapid 15 mg tablety dispergovatelné v ústech aripiprazolum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Explemed Rapid se poraďte se svým lékařem.


Během léčby aripiprazolem byly hlášeny sebevražedné myšlenky a chování. Okamžitě informujte svého lékaře, pokud máte myšlenky nebo pocity, že si chcete ublížit.

Před léčbou přípravkem Explemed Rapid svého lékaře informujte, pokud máte


Pokud si všimnete, že přibíráte na váze, objevují se u vás neobvyklé pohyby nebo spavost, které Vám brání vykonávat běžné denní činnosti, máte potíže s polykáním nebo alergické příznaky, informujte o tom svého lékaře.


Jste-li starší pacient trpící demencí (ztráta paměti a jiných duševních schopností), informujte Vy nebo Váš pečovatel/příbuzný informovat Vašeho lékaře, jestliže jste někdy prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo „malou“ cévní mozkovou příhodu.


Okamžitě informujte svého lékaře, pokud máte myšlenky nebo pocity, že byste si chtěl(a) ublížit. Během léčby aripiprazolem byly hlášeny sebevražedné myšlenky a chování.


Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte svalovou ztuhlost nebo neohebnost s vysokou teplotou, pocení, změněný duševní stav nebo velmi rychlý či nepravidelný srdeční tep.


Informujte svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci či ošetřující osoby zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se pro Vás neobvyklým způsobem a že nemůžete odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a) poškodit sebe či ostatní. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami kontroly a může mezi ně patřit návykové hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo zvýšený výskyt či intenzita sexuálních myšlenek a pocitů.

Váš lékař Vám možná bude muset snížit dávku, nebo přípravek vysadit.


Aripiprazol může způsobit ospalost, pokles krevního tlaku při vstávání, závratě a změny ve schopnosti pohybu a udržování rovnováhy, což může vést k pádům. Buďte opatrný(á), zejména pokud jste vyššího věku nebo nějak oslaben(a).


Děti a dospívající

Tento přípravek není určen k užívání u dětí a dospívajících mladších 13 let. Není známo, zda je u těchto pacientů bezpečný a účinný.


Další léčivé přípravky a Explemed Rapid

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Léky na snížení krevního tlaku: Explemed Rapid může zvýšit účinek léků užívaných ke snížení krevního tlaku. Určitě svého lékaře informujte o tom, že užíváte léky ke kontrole Vašeho krevního tlaku.


Užívání přípravku Explemed Rapid s některými léky může znamenat, že lékař bude potřebovat změnit dávkování přípravku Explemed Rapid nebo ostatních léků. Je obzvlášť důležité informovat svého lékaře o tom, že užíváte:


Tyto léky mohou zvyšovat riziko nežádoucích účinků nebo snižovat účinek přípravku Explemed Rapid;

pokud máte při souběžném užívání těchto léků s přípravkem Explemed Rapid jakékoliv neobvyklé příznaky, měl(a) byste kontaktovat lékaře.


Léky, které zvyšují hladinu serotoninu, se obvykle používají při problémech, jako je deprese, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně kompulzivní choroba (OCD) a sociální fobie, ale také při migréně a bolesti:Jak Explemed Rapid vypadá a co obsahuje toto balení

Explemed Rapid 10 mg tablety dispergovatelné v ústech: bílé nebo téměř bílé, homogenní nebo slabě tečkované, kulaté, ploché tablety dispergovatelné v ústech se zkosenými hranami, bez zápachu nebo téměř zápachu s označením E a 565 na jedné straně a bez označení na straně druhé. Průměr tablety je asi 8 mm.

Explemed Rapid 15 mg tablety dispergovatelné v ústech: bílé nebo téměř bílé, homogenní nebo slabě tečkované, kulaté, ploché tablety dispergovatelné v ústech se zkosenými hranami, bez zápachu nebo téměř bez zápachu, s označením E a 566 na jedné straně a bez označení na straně druhé. Průměr tablety je asi 9 mm.


Balení:

4x7, 8x7 nebo 12x7 tablet dispergovatelných v ústech v OPA/Al/PVC//PET/Al blistru v krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci


Egis Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. Maďarsko


Výrobce


Egis Pharmaceuticals PLC

1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120. Maďarsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Maďarsko Explemed Rapid 10 mg, 15 mg szájban diszpergálódó tabletta Bulharsko Експлемед Рапид 10 mg, 15 mg таблетки, диспергиращи се в устата Česká Republika Explemed Rapid

Polsko Explemed Rapid

Rumunsko Explemed Rapid 10 mg, 15 mg comprimate orodispersabile Slovenská republika Explemed Rapid 10 mg, 15 mg


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 4. 2021