Domovská stránka Domovská stránka

Palonosetron Fresenius Kabi
palonosetron

CENY

250MCG INJ SOL 1X5ML

Velkoobchod: 1 480,80 Kč
Maloobchodní: 1 997,09 Kč
Uhrazen: 1 848,63 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrogramů injekční roztok


palonosetronum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Jeden ml roztoku obsahuje palonosetronum 50 mikrogramů. Jedna injekční lahvička s 5 ml roztoku

obsahuje palonosetronum 250 mikrogramů.

- Dalšími složkami jsou mannitol (E 421), dihydrát dinatrium-edetátu, dihydrát natrium-citrátu (E 331), kyselina citrónová (E 330) a voda pro injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)


Jak přípravek Palonosetron Fresenius Kabi vypadá a co obsahuje toto balení

Palonosetron Fresenius Kabi je čirý, bezbarvý roztok a dodává se v jednorázových skleněných injekčních lahvičkách uzavřených halobutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým víčkem s plastovým odtrhovacím krytem.

Velikosti balení:

1 nebo 10 injekčních lahviček.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a Výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika


Výrobce

Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstrasse 36

A-8055 Graz Rakousko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


Název členského státu

Název léčivého přípravku

Belgie

Palonosetron Fresenius Kabi 250 microgram oplossing voor injectie, solution

injectable, Injektionslösung

Česká republika

Palonosetron Fresenius Kabi

Dánsko

Palonosetron Fresenius Kabi

Finsko

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrog injektioneste, liuos

Francie

PALONOSETRON FRESENIUS KABI 250 microgrammes/5 ml, solution injectable

Německo

Palonosetron Fresenius Kabi 250 Mikrogramm Injektionslösung

Irsko

Palonosetron Fresenius Kabi 250 micrograms solution for injection

Itálie

Palonosetron Fresenius Kabi

Lucembursko

Palonosetron Fresenius Kabi 250 Mikrogramm Injektionslösung

Malta

Palonosetron Fresenius Kabi 250 micrograms solution for injection

Norsko

Palonosetron Fresenius Kabi

Polsko

Palonosetron Fresenius Kabi

Portugalsko

Palonossetrom Fresenius Kabi

Rumunsko

Palonosetron Fresenius Kabi 250 micrograme soluție injectabilă

Slovenská

republika

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrogramov injekčný roztok


Název členského státu

Název léčivého přípravku

Slovinsko

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrogramov raztopina za injiciranje

Španělsko

Palonosetron Fresenius Kabi 250 microgramos Solución inyectable

Švédsko

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrog injektionsvätska, lösning

Nizozemsko

Palonosetron Fresenius Kabi 250 microgram, oplossing voor injectie

Velká Británie

Palonosetron Fresenius Kabi 250 micrograms solution for injection


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 6. 2021


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: Dávkování a způsob podávání

Dospělí

250 mikrogramů palonosetronu se podává v jednom intravenózním bolusu přibližně 30 minut před zahájením chemoterapie. Palonosetron se musí podávat injekcí po dobu 30 sekund.


Starší pacienti

U starších pacientů není nutné dávku nijak upravovat.


Děti a dospívající (ve věku od 1 měsíce do 17 let):

20 mikrogramů/kg (maximální celková dávka nemá překročit 1 500 mikrogramů) palonosetronu se podává jako jednorázová intravenózní infuze po dobu 15 minut přibližně 30 minut před zahájením chemoterapie.


Inkompatibility

Tento přípravek nesmí být mísen s dalšími léčivými přípravky.


Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje zvláštní podmínky pro uchovávání.


Zvláštní opatření pro likvidaci

Pouze k jednorázovému použití, jakýkoliv nepoužitý roztok je třeba zlikvidovat.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.