Domovská stránka Domovská stránka

NeuroBloc
botulinum toxin type B

CENY

5000SU/ML INJ SOL 1X2ML

Velkoobchod: 5 325,61 Kč
Maloobchodní: 6 816,30 Kč
Uhrazen: 305,58 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


NeuroBloc 5000 j/ml injekční roztok Toxinum botulinicum typus B


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

s biologickým rizikem v souladu s místními požadavky.


  1. Obsah balení a další informace Co NeuroBloc obsahuje

Léčivou látkou je botulinum toxinum typus B. Jeden mililitr (ml) obsahuje 5 000 j.


Každá 0,5ml injekční lahvička obsahuje toxinum botulinicum typus B 2 500 j. Každá 1,0ml injekční lahvička obsahuje toxinum botulinicum typus B 5 000 j. Každá 2,0ml injekční lahvička obsahuje toxinum botulinicum typus B 10 000 j.


Dalšími složkami jsou dinatrium-sukcinát, chlorid sodný, roztok lidského albuminu, kyselina

chlorovodíková (pro úpravu pH) a voda pro injekci.


Jak NeuroBloc vypadá a co obsahuje toto balení

NeuroBloc je nabízen jako injekční roztok ve skleněné injekční lahvičce o obsahu 0,5 ml

(2 500 jednotek), 1,0 ml (5 000 jednotek) nebo 2,0 ml (10 000 jednotek). Roztok je čirý a bezbarvý až světle žlutý.


V balení po jedné injekční lahvičce.


Držitel rozhodnutí o registraci

Sloan Pharma S.à.r.l.

33, Rue du Puits Romain 8070 Bertrange Lucembursko

Výrobce

Almac Pharma Services Limited Seagoe Industrial Estate Portadown

Craigavon

BT63 5UA

Spojené království


a


Almac Pharma Services (Ireland) Limited Finnabair Industrial Estate

Dundalk Co. Louth A91 P9KD

Irsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


ae@sloanpharma.com


Tato příbalová informace byla naposledy revidována <{MM.RRRR}> <{měsíc RRRR}>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:


NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍPRAVKU, ZACHÁZENÍ S NÍM A JEHO LIKVIDACI


Přípravek NeuroBloc se dodává v injekčních lahvičkách k jednorázovému použití.


Léčivý přípravek je připraven k použití a není nutná žádná rekonstituce. Neprotřepávejte.


Aby bylo možné celkovou dávku rozdělit do několika injekcí, může se NeuroBloc ředit 9 mg/ml (0,9%) injekčním roztokem chloridu sodného (viz bod 4.2 Souhrnu údajů o přípravku). Tato ředění chloridem sodným by se měla provádět v injekční stříkačce, přičemž nejprve se do stříkačky natáhne požadované množství přípravku NeuroBloc a poté se do stříkačky přidá chlorid sodný. V neklinických pokusech byl roztok přípravku NeuroBloc naředěn až šestinásobně, aniž by to mělo za následek jakoukoliv změnu účinnosti. Po naředění se musí přípravek ihned spotřebovat, jelikož preparát neobsahuje konzervační látku.


Veškerý nepoužitý roztok, všechny injekční lahvičky přípravku NeuroBloc po uplynutí doby použitelnosti a vybavení používané při podávání tohoto léčivého přípravku je nutné s opatrností zlikvidovat jako zdravotnický nebezpečný odpad s biologickým rizikem v souladu s místními požadavky. Lahvičky je nutné před použitím vizuálně zkontrolovat. Není-li roztok přípravku NeuroBloc čirý a bezbarvý/světle žlutý nebo jeví-li se lahvička poškozená, nesmí se přípravek používat, ale je nutné jej zlikvidovat jako zdravotnický nebezpečný odpad s biologickým rizikem v souladu s místními požadavky.


Veškerý rozlitý roztok dekontaminujte 10% roztokem hydroxidu sodného nebo roztokem chlornanu sodného (bělícího prostředku s obsahem chloru určeného pro použití v domácnosti – 2 ml (0,5 %):

1 litr vody). Použijte nepropustné rukavice a tekutinu odsajte příslušným absorbentem. Absorbovaný toxin uložte do vaku vhodného pro použití v autoklávu, neprodyšně uzavřete a zlikvidujte jako zdravotnický nebezpečný odpad s biologickým rizikem v souladu s místními požadavky.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce.