Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Vpriv

CENY

400U INF PLV SOL 1

Velkoobchod: 35 669,21 Kč
Maloobchodní: 40 964,65 Kč
Uhrazen: 5 404,04 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


VPRIV 400 jednotek prášek pro infuzní roztok

velaglucerasum alfa


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Jak přípravek VPRIV vypadá a co obsahuje toto balení

20ml skleněná injekční lahvička obsahující bílý až téměř bílý prášek pro infuzní roztok.


Balení 1, 5 nebo 25 injekčních lahviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

Block 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2 Irsko

Tel: + 800 66838470

E-mail: medinfoEMEA@takeda.com


Výrobce

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch Block 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2 Irsko

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2 Irsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována .

. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky.


VPRIV je prášek pro infuzní roztok. Přípravek je nutno rekonstituovat a naředit a je určen pouze k intravenózní infuzi. VPRIV je určen pouze k jednorázovému použití a podává se přes 0,2 nebo

0,22µm filtr. Veškerý nepoužitý roztok zlikvidujte. VPRIV nesmí být podáván ve stejné infuzi spolu

s dalšími léky, protože kompatibilita v roztoku s jinými léky nebyla hodnocena. Celkový objem infuze má být podán v průběhu 60 minut.


Dodržujteasepticképostupy.

VPRIV připravte následujícím způsobem:

 1. Určete počet injekčních lahviček, které se mají použít k rekonstituci, a to individuálně na základě pacientovy tělesné hmotnosti a předepsané dávky.

 2. Vyjměte potřebné injekční lahvičky z chladničky. Každou injekční lahvičku rekonstituujte

  sterilní vodou pro injekci:

  Velikost injekční lahvičky Voda pro injekci 400 jednotek 4,3 ml


 3. Po rekonstituci obsah injekční lahvičky jemně promíchejte. Neprotřepávejte.

 4. Před naředěním roztok v lahvičkách vizuálně zkontrolujte; roztok má být čirý až lehce opalizující a bezbarvý; nepoužívejte roztok, který má nežádoucí zbarvení nebo obsahuje cizí částice.

 5. Odeberte vypočítaný objem léčivého přípravku z příslušného počtu injekčních lahviček.

  V lahvičce zůstane malé množství roztoku.

  Velikost injekční lahvičky Extrahovatelný objem 400 jednotek 4,0 ml


 6. Nařeďte celkový požadovaný objem ve 100 ml infuzního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%). Jemně promíchejte. Neprotřepávejte. Zahajte infuzi do 24 hodin od doby rekonstituce.


Z mikrobiologického hlediska použijte léčivý přípravek okamžitě. Nepoužijete-li jej okamžitě, jsou doba a podmínky uchovávání po otevření před použitím odpovědností uživatele. Nepřekračujte dobu 24 hodin při teplotě 2 C až 8 °C.


Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad zlikvidujte v souladu s místními požadavky.


Provedení záznamu

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, přehledně zaznamenejte název

podaného léčivého přípravku a číslo šarže.