Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

GYNO-PEVARYL Combipack


Příbalová informace: informace pro pacienta


GYNO-PEVARYL 50 mg vaginální kuličky

GYNO-PEVARYL 150 mg vaginální kuličky

GYNO-PEVARYL Combipack 150 mg vaginální kuličky + 10 mg/g krém

econazoli nitras


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.


Jak přípravek GYNO-PEVARYL vypadá a co obsahuje toto balení

Vaginální kuličky jsou baleny ve snadno otevíratelných stripech, svrchní část obalu je zapotřebí oddělit a kuličku vyjmout.

Krém je balen v zatavené hliníkové tubě s PE šroubovacím uzávěrem. Velikost balení:

GYNO-PEVARYL 50 mg vaginální kuličky: 15 vaginálních kuliček.

GYNO-PEVARYL 150 mg vaginální kuličky: 3 vaginální kuličky.

GYNO-PEVARYL Combipack 150 mg vaginální kuličky + 10 mg/g krém: 3 vaginální kuličky a 15 g krému.


Držitel rozhodnutí o registraci

Trimb Healthcare AB Box 16184

103 24 Stockholm

Švédsko


Výrobce

Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmaceutica, S.A. Estrada Consiglieri Pedroso, 69-B

Queluz de Baixo, 2730-055 Barcarena Portugalsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31. 8. 2021