Domovská stránka Domovská stránka

Sefotak
cefotaxime

CENY

1G INJ/INF PLV SOL 1

Velkoobchod: 47,46 Kč
Maloobchodní: 71,52 Kč
Uhrazen: 42,05 Kč

1G INJ/INF PLV SOL 1

Velkoobchod: 47,46 Kč
Maloobchodní: 71,52 Kč
Uhrazen: 42,05 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


SEFOTAK 1g prášek pro injekční/infuzní roztok

cefotaximum natricum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Jestliže jste alergický(á) na antibiotika ze skupiny penicilinu, bude Vás lékař při podávání přípravku Sefotak pečlivě sledovat.

Prášek pro přípravu injekce se v některých případech rozpouští v roztoku s lidokainem. Sdělte svému lékaři, že jste alergický(á) na lidokain nebo jiná lokální anestetika nebo že trpíte srdečním selháním nebo poruchou srdečního vedení. Tato kombinace se rovněž nesmí použít u dětí do 30 měsíců. Kombinace s lokálním anestetikem Vám nesmí být podána do žíly.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Sefotak se poraďte se svým lékařem:

Jak přípravek Sefotak vypadá a co obsahuje toto balení

Sefotak je sterilní bílý až slabě žlutý prášek. Rekonstituovaný roztok je čirý, prakticky prostý částic.

Přípravek je balen do injekční lahvičky z bezbarvého skla s pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem s červeným polypropylenovým víčkem.

Velikost balení: 1 x 1g

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive, Citywest Business Campus Dublin 24, D24PPT3

Irsko

Výrobce:

ICN Polfa Rzeszów S.A.

Ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Polsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 6. 2020image


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Příprava roztoku pro injekci a aplikace injekce:

Intramuskulární injekce:

Pro přípravu intramuskulární injekce se obsah lahvičky rozpustí ve 4 ml vody pro injekci nebo v rozpouštědle obsahujícím 1% roztok lidokainu. Intramuskulární injekce se aplikuje hluboko do oblasti zevního horního kvadrantu musculi glutei maximi. Pokud se podává dávka větší než 2 g cefotaximu, má se rozdělit a aplikovat do dvou různých míst. Vyšší dávky je proto vhodnější podávat intravenózní cestou.

Sefotak v kombinaci s lidokainem se nepoužívá při hypersenzitivitě k lidokainu nebo jinému anestetiku amidového typu, při blokádě srdečního vedení, při závažném srdečním selhání, u dětí mladších 30 měsíců. Roztoky obsahující 1% lidokain se nesmí aplikovat intravenózně.

Intravenózní injekce:

Obsah lahvičky se rozpustí ve 4 ml vody pro injekci. Příslušná dávka se poté podá přímo do žíly. Doba aplikace trvá 3-5 minut.

Roztoky obsahující 1% lidokain se nesmí aplikovat intravenózně.

Intravenózní infuze:

Pro přerušovanou nebo kontinuální intravenózní infuzi má být Sefotak přidán do 50 ml 0,9% roztoku chloridu sodného nebo do 50 ml 5% roztoku glukózy. Aplikace naředěného roztoku má trvat 20 minut.

Infuzní roztoky vhodné k ředění: 0,9% roztok chloridu sodného, 5% nebo 10% roztok glukózy, 5% roztok glukózy s 0,9% roztokem chloridu sodného, 5% roztok glukózy s 0,45% roztokem chloridu sodného, roztok Ringer-laktátu, roztok laktátu sodného (M/6), 10% roztok invertního cukru.