Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Levopront

Příbalová informace: informace pro pacienta Levopront 60 mg tablety

levodropropizinum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Jak přípravek Levopront, tablety vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: kulaté nepatrně bikonvexní bílé tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Obal: Bílý neprůhledný PVC/Al blistr, papírová krabička.

Velikost balení: 10 a 20 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Dompé farmaceutici S.p.A. Via San Martino

12 20122 Milán Itálie


Výrobce:

Abiogen Pharma S.p.A.

Via Meucci, 36 (Loc. Ospedaletto) 56121 Pisa

Itálie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30. 10. 2020