Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Furorese
furosemide

CENY

40MG TBL NOB 100

Velkoobchod: 52,33 Kč
Maloobchodní: 78,86 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

500MG TBL NOB 100

Velkoobchod: 551,48 Kč
Maloobchodní: 786,25 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

40MG TBL NOB 50

Velkoobchod: 29,13 Kč
Maloobchodní: 43,90 Kč
Uhrazen: 1,39 Kč

125MG TBL NOB 30

Velkoobchod: 54,62 Kč
Maloobchodní: 82,31 Kč
Uhrazen: 23,34 Kč

125MG TBL NOB 50

Velkoobchod: 91,03 Kč
Maloobchodní: 137,18 Kč
Uhrazen: 38,89 Kč

250MG TBL NOB 20

Velkoobchod: 81,93 Kč
Maloobchodní: 123,47 Kč
Uhrazen: 44,84 Kč

125MG TBL NOB 100

Velkoobchod: 163,53 Kč
Maloobchodní: 245,84 Kč
Uhrazen: 49,28 Kč

500MG TBL NOB 50

Velkoobchod: 314,02 Kč
Maloobchodní: 464,62 Kč
Uhrazen: 71,49 Kč

250MG TBL NOB 50

Velkoobchod: 179,98 Kč
Maloobchodní: 269,91 Kč
Uhrazen: 73,35 Kč

250MG TBL NOB 100

Velkoobchod: 366,56 Kč
Maloobchodní: 536,29 Kč
Uhrazen: 143,16 Kč


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


Furorese 40 mg tablety

furosemidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Méně časté (mohou postihnout 1 až 10 z 1000 pacientů):


Možný rozvoj poruch elektrolytové rovnováhy je ovlivněn základním onemocněním (např. cirhózou jater, srdečním selháním), další současnou léčbou a výživou.

Jako následek ztráty sodíku se může objevit hyponatremie s příslušnými příznaky - apatie, nechutenství, slabost, spavost, zvracení a zmatenost.

Zejména při současném snížení přívodu draslíku a/nebo při zvýšených ztrátách draslíku jiným způsobem než vyloučením močí (např. zvracením nebo chronickým průjmem) mohou zvýšené ztráty draslíku ledvinami vyvolat nedostatek draslíku (hypokalémii). To se projeví svalovou slabostí, mravenčením (parestéziemi), obrnami (parézami), plynatostí (meteorismem), nadměrným vylučováním moči (polyurií) a nadměrnou žízní (polydypsií) a nepravidelným tepem (poruchou tvorby a vedení vzruchu v srdci). Těžké ztráty draslíku mohou vyvolat obrnu střev (paralytický ileus) nebo poruchu vědomí až bezvědomí.

U nedonošených dětí se může vyvinout tvorba ledvinových kamenů a/nebo ukládání vápníku v ledvinách. Může se vyvinout metabolická alkalóza (vzestup koncentrace hydrogenuhličitanů) nebo již přítomná metabolická alkalóza se může prohloubit jako následek ztráty elektrolytů a vody.


Další možné nežádoucí účinky:


Jak přípravek Furorese vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Furorese jsou bílé, kulaté, mírně bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze

rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení: 20, 50 nebo 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz

s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13. 8. 2020.