Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Erlotinib Zentiva
erlotinib

CENY

150MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 20 267,75 Kč
Maloobchodní: 23 684,22 Kč
Uhrazen: 9 613,02 Kč

100MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 36 155,68 Kč
Maloobchodní: 41 510,47 Kč
Uhrazen: 32 129,67 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Erlotinib Zentiva 25 mg potahované tablety

Erlotinib Zentiva 100 mg potahované tablety

Erlotinib Zentiva 150 mg potahované tablety

erlotinibum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa (E460), hydrogenfosforečnan vápenatý; sodná sůl karboxymethylškrobu typ A; koloidní bezvodý oxid křemičitý,natrium- lauryl-sulfát, magnesium-stearát (E 470b)

Potahová vrstva tablety: hypromelosa (E 464); hyprolosa (E 463); oxid titaničitý (E 171); makrogol


Jak přípravek Erlotinib Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení:

Přípravek Erlotinib Zentiva 25 mg je bílá, kulatá, bikonvexní tableta s vyraženým „E9OB“ na jedné straně a „25“ na druhé straně, o průměru přibližně 6 mm.

Přípravek Erlotinib Zentiva 100 mg je bílá, kulatá, bikonvexní tableta s půlicí rýhou na obou stranách tablety, na jedné straně s vyraženým „E9OB“ nad půlicí rýhou a „100“ pod půlicí rýhou, o průměru přibližně 10 mm.

Přípravek Erlotinib Zentiva 150 mg je bílá, kulatá, bikonvexní tableta s vyraženým „E9OB“ na jedné straně a „150“ na druhé straně, o průměru přibližně 10,4 mm.

Přípravek Erlotinib Zentiva je dodáván v blistrech obsahujících 30 tablet. Krabička obsahuje 30 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


Výrobce

Synthon Hispania, S.L., Calle Castello 1, Poligono Las Salinas, Sant Boi De Llobregat, 08830 Barcelona, Španělsko

Synthon B.V., Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Gelderland, Nizozemsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko, Německo, Francie, Portugalsko, Lotyšsko, Polsko, Spojené království (Severní Irsko), Dánsko, Švédsko, Slovenská republika, Česká republika: Erlotinib Zentiva


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 2. 2022.