Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Alfuzosin Aurovitas
alfuzosin

CENY

10MG TBL PRO 90

Velkoobchod: 252,70 Kč
Maloobchodní: 376,30 Kč
Uhrazen: 241,69 Kč

10MG TBL PRO 90

Velkoobchod: 252,70 Kč
Maloobchodní: 376,30 Kč
Uhrazen: 241,69 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Alfuzosin Aurovitas 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

alfuzosini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Jádro tablety: hypromelosa (E 464), hydrogenovaný rostlinný olej, povidon (K-30) (E1201), bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý, karbomer, koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), magnesium- stearát (E572).


Potahová vrstva tablety: hypromelosa (E464), propylenglykol, oxid titaničitý (E 171).


Tableta má prodloužené uvolňování, což znamená, že po užití se léčivá látka neuvolňuje najednou, ale

postupně, a tudíž i déle působí.


Jak přípravek Alfuzosin Aurovitas vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety s prodlouženým uvolňováním.


Bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s vyraženým „X“ na jedné a „47“ na straně druhé.


Alfuzosin Aurovitas je k dispozici v průhledných PVC/PVdC Al blistrech a v bílých, neprůhledných, kulatých HDPE lahvičkách obsahujících silikagel.


Velikosti balení:

Blistr: 30, 50, 90 a 100 tablet.

HDPE lahvička: 30, 500 a 1000 tablet.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Aurovitas, spol. s r.o. Karlovarská 77/12 161 00 Praha 6 Česká republika


Výrobce

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000

Malta


nebo


image

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park West End Road

Ruislip HA4 6QD

Velká Británie


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Alfuzosin Aurovitas

Itálie: Alfuzosina Aurobindo 10 mg compresse a rilascio prolungato

Irsko: Alfu 10 mg prolonged release tablets

Kypr: Alfuzosin Aurobindo 10 mg δισκία παρατεταμένης

Malta: Zochek 10 mg prolonged-release tablets

Německo: Alfuzosin Aurobindo 10 mg Retardtabletten

Nizozemsko: Alfuzosine HCl Aurobindo 10 mg, tabletten met verlengde afgifte Rumunsko: Alfuzosina Aurobindo 10 mg comprimate cu eliberare prelungită

Španělsko: ALFUZOSINA AUROVITAS 10 mg comprimidos de liberación prolongada EFG

Velká Británie: Zochek 10 mg prolonged-release tablets


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 1. 2021