Domovská stránka Domovská stránka

Tamsulosin Medreg
tamsulosin


Příbalová informace: informace pro uživatele Tamsulosin Medreg 0,4 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním

tamsulosin-hydrochlorid


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

závratě, točení hlavy nebo mdloby.

- jestliže máte závažné problémy s játry


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tamsulosin Medreg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

nemáte odložit nebo dočasně přerušit užívání tohoto přípravku před operací šedého zákalu (katarakta) nebo zvýšeného nitroočního tlaku (glaukom).

Před zahájením léčby tamsulosinem Vás má lékař vyšetřit, aby potvrdil, že Vaše příznaky jsou skutečně způsobeny zvětšenou prostatou.


Děti a dospívající

Nepodávejte tento léčivý přípravek dětem a dospívajícím ve věku do 18 let, protože u této populace neúčinkuje.


Další léčivé přípravky a Tamsulosin Medreg

Tamsulosin může ovlivnit způsob, jakým některé jiné léky účinkují ve Vašem těle, a některé další léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Tamsulosin Medreg. Proto je důležité informovat svého lékaře, pokud užíváte:

Obsah tobolky: mikrokrystalická celulóza, kopolymer kyseliny methakrylové a ethyl-akrylátu

(1:1) disperze 30%, polysorbát 80, natrium-lauryl-sulfát, triethyl-citrát, mastek

Tobolka: želatina, indigokarmín (E 132), oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), černý oxid železitý (E 172)


Jak Tamuslosin Medreg vypadá a co obsahuje toto balení

Oranžová/olivově zelená tobolka s řízeným uvolňováním. Tobolky obsahují bílé až téměř bílé pelety. Jsou dodávány v blistrech nebo lahvičkách obsahujících 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 nebo 200 tobolek s řízeným uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

Medreg s.r.o.

Na Florenci 2116/15

Nové Město

110 00 Praha 1

Česká republika

Výrobce:

Synthon Hispania, S.L. C/ Castelló nº1

Pol. Las Salinas

Sant Boi de Llobregat 08830 Barcelona Španělsko


Synthon B.V.

Microweg 22

6545CM Nijmegen

Nizozemsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:


Česká republika, Polsko, Slovenská republika Tamsulosin Medreg

Finsko Tamsupli 0,4 mg säädellysti

vapauttava kapseli, kova

Německo TADIN 0,4 mg Hartkapseln mit

veränderter Wirkstofffreisetzung

Rumunsko Tamsulosin Medreg 0,4 mg capsule

cu eliberare prelungită

Španělsko ZUANTRIP 0.4 mg (Tamsulosina

DCI clorhidrato) Cápsulas duras de liberación modificada


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4. 8. 2022