Domovská stránka Domovská stránka

Ambrobene
ambroxol


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


AMBROBENE 15 mg/2 ml injekční roztok


ambroxoli hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek Ambrobene vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ambrobene je čirý, bezbarvý až mírně nažloutlý roztok v ampulích z hnědého skla, v tvarované vložce z umělé hmoty, v krabičce.

Velikost balení: 5x2 ml.


Držitel rozhodnutí o registraci

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm, Německo


Výrobce

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren-Weiler, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 3. 2020