Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Calgel


Příbalová informace: informace pro pacienta


CALGEL

3,3 mg/g + 1,0 mg/g orální gel


lidocaini hydrochloridum monohydricum/ cetylpyridinii chloridum monohydricum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Jak přípravek Calgel vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Calgel je vyráběn v lékové formě orálního gelu žlutohnědé barvy. Balení: lakovaná, hliníková tuba se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty. Velikost balení: 10 g


Držitel rozhodnutí o registraci McNeil Healthcare (Ireland) Limited Airton Road

Tallaght, Dublin 24 Irsko


Výrobce

DELPHARM ORLÉANS

5, Avenue de Concyr 45071 Orléans Cedex 2 Francie


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice, e-mail: dotazy@its.jnj.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27. 4. 2020