Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Propofol MCT/LCT Fresenius
propofol

CENY

10MG/ML INJ/INF EML 5X20ML

Velkoobchod: 200,14 Kč
Maloobchodní: 299,40 Kč
Uhrazen: 7,26 Kč

10MG/ML INJ/INF EML 5X20ML

Velkoobchod: 200,14 Kč
Maloobchodní: 299,40 Kč
Uhrazen: 7,26 Kč

10MG/ML INJ/INF EML 10X50ML

Velkoobchod: 1 312,30 Kč
Maloobchodní: 1 780,23 Kč
Uhrazen: 319,52 Kč

20MG/ML INJ/INF EML 10X50ML

Velkoobchod: 2 459,58 Kč
Maloobchodní: 3 256,78 Kč
Uhrazen: 335,37 Kč

10MG/ML INJ/INF EML 10X100ML

Velkoobchod: 2 625,36 Kč
Maloobchodní: 3 466,00 Kč
Uhrazen: 544,59 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Propofol MCT/LCT Fresenius 10 mg/ml injekční/infuzní emulze


propofolum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

vaječné fosfolipidy přečištěné frakcionací, kyselina olejová, hydroxid sodný, voda pro injekci.


Jak Propofol MCT/LCT Fresenius vypadá a co obsahuje toto balení


Propofol MCT/LCT Fresenius je bílá injekční nebo infuzní emulze typu olej ve vodě.


Propofol MCT/LCT Fresenius je balen v ampulkách nebo v injekčních lahvičkách z bezbarvého skla. Skleněné injekční lahvičky jsou uzavřené pryžovou zátkou.


Velikosti balení :


Balení obsahuje 5 skleněných ampulek s 20 ml emulze.

Balení obsahuje 10 skleněných ampulek s 20 ml emulze.

Balení obsahuje 1 skleněnou injekční lahvičku s 20, 50 nebo 100 ml emulze.

Balení obsahuje 5 skleněných injekčních lahviček s 20 ml emulze.

Balení obsahuje 10 skleněných injekčních lahviček s 20, 50 nebo 100 ml emulze.

Balení obsahuje 15 skleněných injekčních lahviček s 50 nebo 100 ml emulze.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg

Německo


Výrobce

Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstrasse 36

A-8055 Graz Rakousko


a


Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7

SE-751 74 Uppsala

Švédsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Země

Název léčivého přípravku

Rakousko

Propofol “Fresenius” 1 % mit MCT - Emulsion zur Injektion oder Infusion

Belgie

Propolipid 1 %

Bulharsko

Пропофол MCT/LCT Фрезениус 10 mg/ml инжекционна/инфузионна емулсия

Kypr

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Česká

republika

Propofol MCT/LCT Fresenius

Dánsko

Propolipid

Estonsko

Propoven 1%

Německo

Propofol 1% (10 mg/1 ml) MCT Fresenius, Emulsion zur Injektion oder Infusion

Řecko

Propofol MCT/LCT 1%

Finsko

Propolipid 10 mg/ml

Maďarsko

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Island

Propolipid 10 mg/ml

Irsko

Fresenius Propoven 1%

Itálie

Propofol Kabi 10mg/ml

Lotyšsko

Propoven 1%

Litva

Propoven 1%

Lucembursko

Propofol 1% MCT Fresenius

Nizozemsko

Propofol 10mg/ml MCT/LCT Fresenius

Norsko

Propolipid 10 mg/ml

Polsko

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Portugalsko

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Rumunsko

Propofol MCT/LCT Fresenius 10 mg/ml emulsie injectabilă/perfuzabilă

Slovenská republika

Propofol MCT/LCT Fresenius

Slovinsko

Propoven 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali infundiranje

Španělsko

Propofol Lipoven Fresenius 10 mg/ml emulsión inyectable y para perfusión

Švédsko

Propolipid 10 mg/ml

Velká Británie

Fresenius Propoven 1%


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23. 2. 2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:


Propofol MCT/LCT Fresenius nesmí být před podáním mísen s jinými injekčními nebo infuzními roztoky než s: 5% injekčním roztokem glukózy (50 mg/ml) nebo 0,9% injekčním roztokem chloridu sodného (9 mg/ml) nebo 1% injekčním roztokem lidokainu (10 mg/ml) bez konzervačních látek. Výsledná koncentrace propofolu nesmí být nižší než 2 mg/ml.

Pouze k jednorázovému použití. Veškerá nepoužitá emulze musí být zlikvidována. Před použitím je nutné emulzi řádně protřepat.

Emulze se nesmí použít, jestliže po protřepání jsou viditelné 2 vrstvy. Používejte pouze homogenní přípravky a přípravky v nepoškozených obalech.


Před použitím očistěte krček ampulky nebo pryžovou zátku alkoholovým sprejem nebo tamponem

s alkoholem. Po použití je nutné obaly odborně znehodnotit.


Propofol MCT/LCT Fresenius smí být podáván pouze osobami školenými v anestezii (nebo lékaři vyškolenými v péči o pacienty na jednotce intenzivní péče).


Pacienti mají být neustále monitorováni zařízením pro udržení průchodnosti dýchacích cest, umělou ventilací, vzduchem obohaceným kyslíkem a další resuscitační zařízení mají být k dispozici po celou dobu. Propofol nemá být podáván osobou provádějící diagnostický nebo chirurgický zákrok.


Bylo hlášeno zneužívání a závislost na propofolu, převážně u zdravotnických pracovníků. Stejně jako u jiných celkových anestetik, podávání propofolu bez péče o dýchací cesty, může mít za následek fatální respirační komplikace.


Je-li propofol podáván v analgosedaci, při chirurgických a diagnostických zákrocích, musí být pacienti

neustále sledováni pro časné známky hypotenze, obstrukce dýchacích cest a kyslíkové desaturace.


Propofol MCT/LCT Fresenius může být podáván neředěný nebo zředěný 50 mg/ml (5%) injekčním roztokem glukózy nebo 9 mg/ml (0,9%) injekčním roztokem chloridu sodného.

Propofol MCT/LCT Fresenius se nesmí mísit s jinými infuzními nebo injekčními roztoky, kromě výše uvedených.

5 % injekční roztok glukózy (50 mg/ml) nebo 0,9% injekční roztok chloridu sodného (9 mg/ml) nebo 0,18 % injekční roztok chloridu sodného (1,8 mg/ml) a 4% injekční roztok glukózy (40 mg/ml) mohou být podány prostřednictvím stejné infuzní soupravy.

Současné podávání jiných léčivých přípravků nebo tekutin přidaných k Propofolu MCT/LCT Fresenius do infuzního setu se musí provést v blízkosti zavedené kanyly pomocí Y-spojky nebo trojcestného ventilu.


Propofol MCT/LCT Fresenius je tuková emulze bez antimikrobiálních přísad, která může podporovat rychlý růst mikroorganismů.


Emulze musí být asepticky natažena do injekční stříkačky nebo do infuzního setu okamžitě po otevření ampulky nebo odstranění uzávěru z injekční lahvičky. Podání musí být zahájeno bez odkladu.


Aseptické prostředí musí být dodrženo pro Propofol MCT/LCT Fresenius a pro infuzní vybavení během celé infuze. Propofol MCT/LCT Fresenius nesmí být podán přes mikrobiologický filtr.


Infuze neředěného přípravku Propofol MCT/LCT Fresenius:

Při použití byrety, počítadla kapek, infuzní pumpy nebo volumetrické infuzní pumpy ke kontrole infuzní rychlosti se doporučuje podávat Propofol MCT/LCT Fresenius neředěný.

Jak je obvyklé pro infuze tukových emulzí, nesmí délka podávání Propofolu MCT/LCT Fresenius jedním infuzním setem trvat déle než 12 hodin. Infuzní set pro Propofol MCT/LCT Fresenius musí být vyměněn nejdéle za 12 hodin.


Infuze zředěného přípravku Propofol MCT/LCT Fresenius:

Pro aplikaci ředěného přípravku Propofol MCT/LCT Fresenius musí být v infuzní soupravě zapojena byreta, počítač kapek nebo volumetrická pumpa, aby byla stále kontrolována infuzní rychlost. Maximální zředění nesmí obsahovat méně než 1 část Propofolu MCT/LCT Fresenius a 4 části 5% injekčního roztoku glukózy (50 mg/ml) nebo 0,9% injekčního roztoku chloridu sodného (9 mg/ml) (nejméně 2 mg propofolu/ml). Směs musí být připravena za aseptických podmínek (při zachování kontrolovaných a aseptických podmínek) bezprostředně před podáním a musí být podána v průběhu 6 hodin od přípravy.

Ke zmírnění bolesti v místě vpichu, Propofol MCT/LCT Fresenius by měl být podáván do větší žíly a/nebo před zahájením anestezie může být podán injekční roztok lidokainu s Propofolem MCT/LCT Fresenius. Nebo je možno bezprostředně před aplikací smíchat (20 dílů přípravku Propofol MCT/LCT Fresenius s 1 dílem 1% injekčního roztoku lidokainu bez konzervačních látek) pro zmírnění bolesti v místě vpichu. Intravenózní lidokain se nesmí použít u pacientů s akutní dědičnou porfyrií.


Myorelaxancia jako je atrakurium a mivakurium mohou být podávány stejnou infuzní soupravou jako Propofol MCT/LCT Fresenius, až po propláchnutí.