Domovská stránka Domovská stránka

Fluoxetine Aurovitas
fluoxetine

CENY

20MG CPS DUR 30

Velkoobchod: 87,59 Kč
Maloobchodní: 132,00 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

20MG CPS DUR 30

Velkoobchod: 87,59 Kč
Maloobchodní: 132,00 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Fluoxetine Aurovitas 20 mg tvrdé tobolky

fluoxetini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Obsah tobolky: Předbobtnalý škrob (kukuřičný), mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý.


Víčko a tělo tobolky: Žlutý oxid železitý (E 172), patentní modř V (E131), oxid titaničitý (E171),

želatina, natrium-lauryl-sulfát.


Inkoust na potisk: Šelak, propylenglykol, černý oxid železitý (E172), hydroxid draselný.


Jak přípravek Fluoxetine Aurovitas vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdá tobolka.


Neprůhledné zelené víčko / žluté tělo tvrdé želatinové tobolky velikosti „4“ obsahující bílý až téměř bílý prášek, s černým potiskem „J“ na neprůhledné zelené části a „96“ na žluté části.


Fluoxetine Aurovitas 20 mg tobolky je k dispozici v čirém PVC/PVdC-Al-fólie blistrovém balení a HDPE lahvičce s polypropylenovým uzávěrem


Blistr: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56 a 60 tvrdé tobolky

HDPE lahvička: 28 a 500 tvrdé tobolky


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Aurovitas, spol. s r.o. Karlovarská 77/12 161 00 Praha 6 Česká republika

Výrobce

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000

Malta


nebo


image

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park West End Road

Ruislip HA4 6QD

Velká Británie


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Česká republika: Fluoxetine Aurovitas

Kypr: Fluoxetine Aurobindo 20 mg καψάκιο, σκληρό

Malta: Fluoxetine 20 mg capsules, hard

Portugalsko: Fluoxetina Aurobindo

Španělsko: FLUOXETINA AUROBINDO 20 mg cápsulas duras EFG Velká Británie: Fluoxetine 60 mg capsules, hard


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9. 9. 2021