Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Jovesto

CENY

5MG TBL FLM 30 I

Velkoobchod: 59,66 Kč
Maloobchodní: 89,91 Kč
Uhrazen: 31,14 Kč

5MG TBL FLM 10 I

Velkoobchod: 41,83 Kč
Maloobchodní: 63,04 Kč
Uhrazen: 43,45 Kč

5MG TBL FLM 50 I

Velkoobchod: 99,43 Kč
Maloobchodní: 149,84 Kč
Uhrazen: 51,88 Kč

5MG TBL FLM 90 I

Velkoobchod: 178,95 Kč
Maloobchodní: 268,40 Kč
Uhrazen: 92,08 Kč

0,5MG/ML POR SOL 120ML I

Velkoobchod: 88,92 Kč
Maloobchodní: 134,00 Kč
Uhrazen: 110,49 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Jovesto 5 mg potahované tablety

desloratadinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Jádro potahované tablety: kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hydrogenovaný rostlinný olej (typ 1),

Potahová vrstva tablet obsahuje: Opadry Blue 03B50689 (hypromelosa E464, oxid titaničitý E171, makrogol 400 E1521, hlinitý lak indigokarmínu E132).


Jak přípravek Jovesto vypadá a co obsahuje toto balení


Světle modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým značením „5“ na jedné straně. Průměr 6,50 ± 0,10 mm.

Přípravek Jovesto je dodáván v blistrech OPA/Al/PVC//Al a v blistrech PVC/Aclar//Al. Velikost balení (jednodávková):

10x1, 30x1, 50x1, 60x1 a 90x1 potahovaná tableta


Velikost balení (vícedávková):

10, 30, 50, 60 a 90 potahovaných tablet


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika


Výrobce:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko Lek S.A., Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, Polsko

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee 1, 39179 Barleben, N ěmecko Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 7. 2018