Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Ugramel
prasugrelPříbalová informace: Informace pro pacienta


Ugramel 5 mg potahované tablety Ugramel 10 mg potahova né tablety prasugrelum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek Ugramel vypadá a co obsahuje toto balení

Ugramel 5 mg: Tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, potahované tablety, s vyražením „5“ na jedné straně, o průměru přibližně 6,1 mm.

image

Ugramel 10 mg: Tablety jsou bílé až téměř bílé, podlouhlé, potahované tablety s přibližnými rozměry

10,6 mm x 5,4 mm.


Ugramel 5 mg je k dispozici v baleních po 28, 30 a 98 tabletách. Ugramel 10 mg je k dispozici v baleních po 28, 30 a 98 tabletách.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


Výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

S.C. Zentiva S.A., B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, 032266 Bukurešť, Rumunsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


image

Německo, Česká republika, Slovenská republika,

Polsko

Ugramel


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 7. 2019