Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Thorinane
enoxaparin sodium

Příbalová informace: informace pro uživatele


Thorinane 4000 IU (40 mg) v 0,4 ml injekční roztok

Enoxaparinum natricum


imageTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek Thorinane vypadá a co obsahuje toto balení

0,4 ml roztoku v injekční stříkačce z bezbarvého neutrálního skla typu I s fixní jehlou a krytem jehly

je uzavřeno chlorbutylovou pryžovou zátkou a modrým polyproplylenovým pístem. Dodává se v balení se 2 nebo 10 předplněnými injekčními stříkačkami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci


Techdow Pharma Netherlands B.V. Strawinskylaan 1143, Toren C-11 1077XX Amsterdam

Nizozemsko


Výrobce


National and Kapodistrian University of Athens,

Department of Chemistry, Service Laboratory "Chemical Analysis - Quality Control" Panepistimiopolis Zografou,

Atény, Attiki 15771

Řecko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Léčivý přípravek již není registrován

.