Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Madopar
levodopa and decarboxylase inhibitor

CENY

200MG/50MG TBL NOB 100

Velkoobchod: 299,77 Kč
Maloobchodní: 424,89 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta Madopar 200 mg/50 mg tablety

levodopum, benserazidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- jestliže užíváte nebo jste v uplynulých 14 dnech užíval(a) léčivé přípravky nazývané


Jak přípravek Madopar vypadá a co obsahuje toto balení

Kulaté bikonvexní světle až bledě červené lehce skvrnité tablety se čtvrtící rýhou a vyraženým kódem ROCHE a logem na jedné straně. Tablety přípravku Madopar lze rozdělit na dvě stejné poloviny nebo čtyři stejné čtvrtiny.

Tablety jsou baleny v lahvičce z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem. Velikost balení: 30 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Společnost Roche s. r. o.,

se sídlem na adrese Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, Česká republika,

s místem výroby na adrese Podle Trati 624/7, 108 00 Praha10-Malešice, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. 1. 2020