Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Tavneos

Příbalová informace: informace pro pacienta


Tavneos 10 mg tvrdé tobolky

avacopanum


imageTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek Tavneos vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Tavneos tvrdé tobolky tvoří žluté tělo a světle oranžové víčko, černým inkoustem je uvedeno „CCX168“.

Tobolky jsou 22 mm dlouhé a mají průměr 8 mm.

Tobolky jsou baleny v plastových lahvičkách s dětským bezpečnostním uzávěrem. Přípravek Tavneos je dostupný v baleních obsahujících 30 nebo 180 tvrdých tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci


Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Francie 100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex

Francie


Výrobce


Vifor France

100–101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin La Défense 8 92042 Paris La Défense Cedex Francie


OM Pharma S.A.

R. da Indústria, 2 Quinta Grande

Amadora, 2610-088 Portugalsko


image

Informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována

. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.


https://www.tavneos-patient.eu.