Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Dogmatil
sulpiride

CENY

50MG CPS DUR 30

Velkoobchod: 116,14 Kč
Maloobchodní: 175,02 Kč
Uhrazen: 102,57 Kč

50MG CPS DUR 30

Velkoobchod: 116,14 Kč
Maloobchodní: 175,02 Kč
Uhrazen: 102,57 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta Dogmatil 50 mg tvrdé tobolky

sulpiridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje


Další léčivé přípravky a přípravek Dogmatil


Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Dogmatil se nesmí užívat s přípravky obsahujícími levodopu nebo agonisty dopaminergních receptorů (viz výše) kromě nezbytných případů, kdy jsou tyto léky užívány k léčbě Parkinsonovy choroby. V těchto případech Vás bude lékař pečlivě sledovat.

Velice závažné poruchy srdečního rytmu (torsade de pointes) mohou být vyvolány při současném užívání přípravku Dogmatil a následujících léčiv:


Jak přípravek Dogmatil vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Dogmatil jsou bílé, neprůhledné tvrdé želatinové tobolky velikosti 4 obsahující bílý prášek. Balení obsahuje 30 tobolek v PVC/Al blistru.

Upozornění:

V členské zemi EHP, ze které je přípravek dovážen (Rumunsko), je přípravek registrován pod názvem Eglonyl 50 mg. Tento název je uveden na blistru.

Text na blistru je v rumunštině.


Překlad textu uvedeného na vnitřním obalu (blistru): Eglonyl 50 mg capsule = Eglonyl 50 mg tvrdé tobolky Sulpiridă = sulpiridum


Držitel rozhodnutí o registraci

SANOFI ROMÂNIA S.R.L.

Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, Etajele 8-9 Sector 2, Bukurešť, Rumunsko


Výrobce

Delpharm Dijon, 6, boulevard de l’Europe, 21800 Quétigny, Francie


Souběžný dovozce

ViaPharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika


Přebaleno

MEDIAP, spol. s r.o., Dostihová 678, 763 15 Slušovice, Česká republika

image

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábř. 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika WAKE spol. s r.o., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČR.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. 9. 2021