Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Provera


Příbalová informace: informace pro pacienta


PROVERA 100 mg tablety PROVERA 500 mg tablety medroxyprogesteroni acetas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek Provera vypadá a co obsahuje toto balení


PROVERA 100 mg: bílé, kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně a na druhé straně nápis U 467. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablet pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. Tablety se dodávají v hnědé skleněné lahvičce s polyethylenovým uzávěrem nebo HDPE lahvičce s PP uzávěrem, vnitřním těsněním a výplní z bavlněného smotku nebo v Al/PVC blistru.

V eliko st b a len í: 25 a 100 tablet


PROVERA 500 mg: bílé, podlouhlé, vypouklé tablety, na jedné straně nápis UPJOHN 717.

Tablety se dodávají v hnědé skleněné lahvičce s polyethylenovým uzávěrem nebo HDPE lahvičce s PP

uzávěrem, vnitřním těsněním a výplní z bavlněného smotku nebo v Al/PVC blistru.

V eliko st b a len í: 20 tablet


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držite l ro zh o d nu tí o reg istraci

Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika


Vý ro b ce

Pfizer Italia S.R.L., Marino del Tronto, Ascoli Piceno, Itálie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12. 1. 2021