Domovská stránka Domovská stránka

Perindopril PMCS
perindopril

CENY

8MG TBL NOB 30

Velkoobchod: 62,62 Kč
Maloobchodní: 94,38 Kč
Uhrazen: 25,44 Kč

4MG TBL NOB 30

Velkoobchod: 42,78 Kč
Maloobchodní: 64,48 Kč
Uhrazen: 30,00 Kč

4MG TBL NOB 100

Velkoobchod: 109,41 Kč
Maloobchodní: 164,89 Kč
Uhrazen: 50,00 Kč

8MG TBL NOB 100

Velkoobchod: 193,55 Kč
Maloobchodní: 289,77 Kč
Uhrazen: 60,00 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Perindopril PMCS 4 mg tablety Perindopril PMCS 8 mg tablety perindoprilum erbuminum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- jste pacient černošské rasy, můžete mít vyšší riziko angioedému a tento lék může být méně účinný na snižování krevního tlaku ve srovnání s pacienty jiné rasy.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi. Viz také informace v bodě „Neužívejte Perindopril PMCS, jestliže“.


Angioedém (závažná alergická reakce s otokem obličeje, úst, jazyka nebo hrdla s obtížemi při polykání nebo dýchání) se může objevit i kdykoliv v průběhu léčby. Pokud se u Vás rozvinou tyto příznaky, ukončete užívání přípravku Perindopril PMCS a okamžitě vyhledejte svého lékaře (viz bod 4).


Při používání Perindoprilu PMCS byl zaznamenán suchý kašel, který ustupuje po ukončení léčby.


Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Přípravek Perindopril PMCS není doporučen v časných stádiích těhotenství a nesmí být užíván, jestliže jste déle

než 3 měsíce těhotná, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud se užívá během tohoto stádia (viz bod těhotenství).


Děti a dospívající

Užívání přípravku Perindopril PMCS u dětí a dospívajících ve věku do 18 let se nedoporučuje.


Další léčivé přípravky a Perindopril PMCS

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku Perindopril PMCS a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření, pokud užíváte:

kožní vyrážka, která často začíná červenými skvrnami na obličeji, pažích nebo nohou (erythema multiforme) (velmi vzácné – mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů).


Další možné nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):


Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

Jak Perindopril PMCS vypadá a co obsahuje toto balení

Perindopril PMCS 4 mg tablety jsou bílé bikonvexní tablety o průměru 8 mm s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Perindopril PMCS 8 mg tablety jsou bílé bikonvexní tablety o průměru 10 mm s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


Perindopril PMCS je dodáván v blistrech (druh OPA/Al/PVC//Al) v krabičkách po 30 (3×10 tablet), 60 (6×10 tablet) nebo 100 (10×10 tablet) tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7. 10. 2021