Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Vaxchora

Příbalová informace: Informace pro uživatele


Vaxchora šumivý prášek a prášek pro perorální suspenzi vakcína proti choleře (rekombinantní, živá, perorální)


imageTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek Vaxchora vypadá a co obsahuje toto balení

Krabička obsahuje dva sáčky. Jeden sáček obsahuje bílý až bělavý pufrovací šumivý prášek

s hydrogenuhličitanem sodným. Druhý sáček obsahuje bílý až béžový prášek, což je účinná složka této vakcíny.


Držitel rozhodnutí o registraci


Emergent Netherlands B.V, Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko.


Výrobce


IL-CSM GmbH

Marie-Curie-Strasse 8 D-79539 Lörrach Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR.

.


Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.