Domovská stránka Domovská stránka

Bicaluplex
bicalutamide

CENY

50MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 136,47 Kč
Maloobchodní: 205,66 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

150MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 1 210,02 Kč
Maloobchodní: 1 648,60 Kč
Uhrazen: 557,51 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele Bicaluplex 50 mg potahované tablety bicalutamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Jádro: Mikrokrystalická celulosa, povidon, sodná sůl kroskarmelosy, natrium-lauryl- sulfát, monohydrát laktosy, bezvodý koloidní oxid křemičitý, magnesium stearát

Potah: Hypromelosa, polydextrosa, oxid titaničitý, makrogol 4000


Jak přípravek Bicaluplex vypadá a co obsahuje toto balení

Bicaluplex 50 mg jsou bílé až téměř bílé bikonvexní potahované tablety, s vyraženým „93“ na jedné straně a „220“ na druhé straně.


Velikost balení:

20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90 a 100 potahovaných tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika


Výrobce

Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:


Belgie

Bicalutamide TEVA 50 mg filmomhulde tabletten

Česká

republika

Bicaluplex

Německo

Bicalutamid Teva 50 mg Filmtabletten

Dánsko

Bicalutamide TEVA

Estonsko

Bicalutamide TEVA

Francie

Bicalutamide Teva 50 mg, comprimés pellicullés

Řecko

Bicalutamide Teva 50 mg Εpικaλυµµένa µe λeptό υµένιο dιsκίa

Irsko

Bicalutamide TEVA 50 mg Film-coated Tablets

Itálie

Bicalutamide Teva 50 mg compresse rivestite con film


Litva

Bicalutamide-Teva 50 mg plevele dengtos tabletes

Lucembursko

Bicalutamide TEVA 50 mg comprimés pelliculés

Lotyšsko

Bicalutamide TEVA 50 mg apvalkotas tabletes

Nizozemsko

Bicalutamide 50 PCH, filmomhulde tabletten 50 mg

Norsko

Bicalutamid TEVA 50 mg tabletter, filmdrasjerte

Polsko

Bicalutamide Teva

Portugalsko

Bicalutamida Teva

Švédsko

Bicalutamide Teva 50 mg filmdragerad tablett

Slovinsko

Bikalutamid Teva 50 mg filmsko obložene tablete

Slovenská republika

Bicalutamid-Teva 50 mg

Spojené království (Severní Irsko)

Bicalutamide 50 mg Film-coated Tablets


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13. 5. 2022