Domovská stránka Domovská stránka

Zulbex
rabeprazole

CENY

10MG TBL ENT 28

Velkoobchod: 93,54 Kč
Maloobchodní: 140,96 Kč
Uhrazen: 127,28 Kč

20MG TBL ENT 28

Velkoobchod: 129,27 Kč
Maloobchodní: 194,81 Kč
Uhrazen: 167,44 Kč

20MG TBL ENT 56

Velkoobchod: 747,59 Kč
Maloobchodní: 1 045,12 Kč
Uhrazen: 990,37 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Zulbex 10 mg enterosolventní tablety Zulbex 20 mg enterosolventní tablety rabeprazolum natricum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Zulbex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Informujte svého lékaře nebo lékárníka:


Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Zulbex bude možná nutné ukončit. Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů.


Jestliže užíváte tento lék po dlouhou dobu, bude Vás lékař chtít sledovat.


U některých pacientů byly pozorovány problémy s krví a játry, avšak ty se často zlepšily při zastavení léčby rabeprazolem.


Jestliže zaznamenáte těžký (vodnatý nebo krvavý) průjem s příznaky, jako je horečka, bolesti břicha nebo zvýšená citlivost v oblasti břicha, přestaňte užívat přípravek Zulbex a okamžitě navštivte lékaře.


Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je přípravek Zulbex po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).


Děti a dospívající

Přípravek Zulbex se nemá podávat dětem.


Další léčivé přípravky a přípravek Zulbex

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka:


Četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit):

- Stavy zmatenosti

Zulbex 10 mg, enterosolventní tablety

Jedna enterosolventní tableta obsahuje rabeprazolum natricum 10 mg, což odpovídá rabeprazolum 9,42 mg.

Zulbex 20 mg, enterosolventní tablety

Jedna enterosolventní tableta obsahuje rabeprazolum natricum 20 mg, což odpovídá rabeprazolum 18,85 mg.

- Pomocnými látkami jsou mannitol (E421), lehký oxid hořečnatý (E530), hyprolosa (E463), částečně substituovaná hyprolosa (E463) a magnesium-stearát (E470b) v jádru tablety a ethylcelulosa (E462), lehký oxid hořečnatý (E530), ftalát hypromelosy, diacetomonoacylglycerol (E472a), mastek (E553b), oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172) (pouze Zulbex 10 mg) a žlutý oxid železitý (E172) (pouze Zulbex 20 mg) v potahové vrstvě. Viz bod 2: „Přípravek Zulbex obsahuje sodík.“


Jak přípravek Zulbex vypadá a co obsahuje toto balení

Zulbex 10 mg, enterosolventní tablety, jsou oranžovo-růžové, bikonvexní, kulaté tablety se zkosenými hranami, průměr tablety přibližně 5,7 mm.

Zulbex 20 mg, enterosolventní tablety, jsou světle hnědo-žluté, bikonvexní, kulaté tablety, průměr tablety přibližně 7,2 mm.


Pro obě síly se dodávají krabičky po 7, 10, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98 a 100 enterosolventních tabletách v blistrech.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Slovinsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Název členského státu

Název léčivého přípravku

Rakousko

Rabeprazol Krka

Kypr

Rabeprazole Krka

Německo, Španělsko

Rabeprazol TAD

Dánsko, Nizozemsko

Rabeprazolnatrium Krka

Itálie

Rabeprazolo Krka

Bulharsko, Česká republika, Estonsko, , Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko

Zulbex


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26. 11. 2020