Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

ECOSAL Inhaler
salbutamol

CENY

100MCG/DÁV INH SUS PSS 200DÁV

Velkoobchod: 62,91 Kč
Maloobchodní: 94,81 Kč
Uhrazen: 31,06 Kč

100MCG/DÁV INH SUS PSS 200DÁV

Velkoobchod: 62,91 Kč
Maloobchodní: 94,81 Kč
Uhrazen: 31,06 Kč


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


ECOSAL Inhaler

(Salbutamoli sulfas) Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.


Velikost balení:

Tlaková nádobka s dávkovacím ventilem obsahuje 200 dávek.


Držitel rozhodnutí o registraci:

Teva B. V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemsko


Výrobce:

Norton Waterford T/A (IVAX Pharmaceuticals Ireland), Waterford, Irsko


image

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 3. 2021