Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Protaphane
insulin human (rDNA)

Příbalová informace: informace pro uživatele


Protaphane 40 IU/ml (mezinárodních jednotek/ml) injekční suspenze v injekční lahvičce

insulinum humanum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak Protaphane vypadá a co obsahuje toto balení


Protaphane je dodáván jako injekční suspenze. Po promíchání kapalina musí být stejnoměrně bílá a zakalená.

Velikosti balení jsou 1 nebo 5 injekčních lahviček o objemu 10 ml nebo skupinové balení pěti injekčních lahviček 1 x 10 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Injekční suspenze je kalná, bílá a vodná.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dánsko. Tato příbalová informace byla naposledy revidována