Domovská stránka Domovská stránka

Paracetamol Zentiva k.s.
paracetamol

Příbalová informace: informace pro uživatele Paracetamol Zentiva k.s. 500 mg tablety

paracetamol


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Upozornění a opatření

Nepoužívejte přípravek Paracetamol Zentiva k.s. s jinými léčivými přípravky obsahujícími

paracetamol.

Použití vyšších než doporučených dávek může vést k riziku vážného poškození jater.

Při užívání tohoto léku nepijte alkoholické nápoje.


Před užitím přípravku Paracetamol Zentiva k.s. se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

Pokud se u Vás vyskytne kombinace těchto příznaků, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Neužívejte tento přípravek bez porady s lékařem, pokud máte problémy s pitím alkoholu.


Děti a dospívající

Vzhledem k množství léčivé látky v tabletě není přípravek Paracetamol Zentiva k.s. určen pro děti mladší než 6 let s tělesnou hmotností menší než 21 kg.


Další léčivé přípravky a přípravek Paracetamol Zentiva k.s.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Neužívejte přípravek Paracetamol Zentiva k.s. současně s jinými přípravky obsahujícími paracetamol.


Účinky paracetamolu a účinky jiných léků, které užíváte současně, se mohou navzájem ovlivňovat. Před užitím přípravku Paracetamol Zentiva k.s. se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte některý z následujících léků:


Jak přípravek Paracetamol Zentiva k.s. vypadá a co obsahuje balení


Paracetamol Zentiva k.s. jsou bílé tablety ve tvaru tobolky s plochými hranami, s rozměry přibližně 17 × 7 mm, s půlicí rýhou (S|1) na jedné straně.

Paracetamol Zentiva k.s. je balen v PVC/Al blistru. Velikost balení:

12, 16, 20, 24 nebo 30 tablet.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


Výrobce

Zentiva S.A., Bulevardul Pallady Theodor Nr. 50 Sector 3, 032266 Bukurešť, Rumunsko


Tento léčivý přípravek je v členských zemích Evropského hospodářského prostoru registrován pod následujícími názvy:


Česká republika, Francie: Paracetamol Zentiva k.s.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24. 6. 2022.