Domovská stránka Domovská stránka

Baraclude
entecavir

CENY

0,5MG TBL FLM 30X1

Velkoobchod: 9 418,37 Kč
Maloobchodní: 11 498,42 Kč
Uhrazen: 3 447,88 Kč

1MG TBL FLM 30X1

Velkoobchod: 10 163,74 Kč
Maloobchodní: 12 347,52 Kč
Uhrazen: 3 649,20 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Baraclude 0,5 mg potahované tablety

entecavirum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Jádro tablety: krospovidon, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa

a povidon.

Potahová vrstva: hypromelosa, makrogol 400, oxid titaničitý (E171) a polysorbát 80 (E433).


Jak přípravek Baraclude vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety (tablety) jsou bílé až šedobílé a trojuhelníkového tvaru. Jsou označeny “BMS” na jedné straně a “1611” na druhé. Baraclude 0,5 mg potahované tablety jsou dodávány v krabičce

obsahující 30 x 1 nebo 90 x 1 potahovanou tabletu (v jednodávkových blistrech) a v lahvičkách

obsahujících 30 potahovaných tablet.


Na českém trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2 Dublin 15, D15 T867

Irsko


Výrobce:

CATALENT ANAGNI S.R.L.

Loc. Fontana del Ceraso snc

Strada Provinciale 12 Casilina, 41


03012 Anagni (FR)

Itálie


Swords Laboratories Unlimited Company T/A Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Operations,

External Manufacturing

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2 Dublin 15, D15 T867

Irsko


image

Tato příbalová informace byla naposledy revidována