Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Quetiapin Teva Retard
quetiapine

CENY

400MG TBL PRO 60

Velkoobchod: 1 254,83 Kč
Maloobchodní: 879,96 Kč
Uhrazen: 453,81 Kč

400MG TBL PRO 60

Velkoobchod: 1 254,83 Kč
Maloobchodní: 879,96 Kč
Uhrazen: 453,81 Kč

300MG TBL PRO 60

Velkoobchod: 1 254,83 Kč
Maloobchodní: 781,83 Kč
Uhrazen: 462,21 Kč

300MG TBL PRO 60

Velkoobchod: 1 254,83 Kč
Maloobchodní: 781,83 Kč
Uhrazen: 462,21 Kč

200MG TBL PRO 60

Velkoobchod: 1 254,83 Kč
Maloobchodní: 684,61 Kč
Uhrazen: 471,54 Kč

200MG TBL PRO 60

Velkoobchod: 1 254,83 Kč
Maloobchodní: 684,61 Kč
Uhrazen: 471,54 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Quetiapin Teva Retard 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Quetiapin Teva Retard 300 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Quetiapin Teva Retard 400 mg tablety s prodlouženým uvolňováním kvetiapin


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Jádro tablety: hypromelóza, mikrokrystalická celulóza, natrium-citrát, magnesium-stearát. Potah tablety: oxid titaničitý (E171), hypromelóza, makrogol 400, polysorbát 80.

Tablety 200 mg a 300 mg obsahují žlutý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172). Tablety 300 mg obsahují také černý oxid železitý (E172).


Jak přípravek Quetiapin Teva Retard vypadá a co obsahuje toto balení


Bílé, bikonvexní, podlouhlé potahované tablety s vyraženým nápisem „Q 400“ na jedné straně.


Balení po 10, 20, 30, 50, 50 x 1 (perforovaný blistr s jednotkovou dávkou) (nemocniční balení), 56

(kalendářní balení), 60, 90, 100 tabletách a 100 x 1 tabletě (perforovaný jednodávkový blistr) jsou registrovány pro všechny síly.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce

TEVA Pharmaceutical Works Private Ltd. Co., Debrecen, Maďarsko Pharmachemie B.V, Haarlem, Nizozemsko

Teva Czech Industries s.r.o., Opava – Komárov, Česká republika TEVA OPERATIONS POLAND Sp. Z.o.o., Krakow, Polsko TEVA PHARMA S.L.U., Zaragoza, Španělsko

Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Adamed Pharma S.A, Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, Polsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:


Belgie Quetiapine Retard Teva 200/300/400 mg Tabletten met verlengde afgifte Bulharsko TEVAQUEL XR

Dánsko Quetiapine Teva

Estonsko Quetiapine Teva

Finsko Quetiapin ratiopharm

Irsko Tevaquel XL

Itálie Quetiapina Teva Italia

Litva Quetiapine Teva 200/300/400 mg Pailginto atpalaidavimo tabletės Lotyšsko Quetiapine Teva 200/300/400 mg Ilgstošās darbības tabletes Lucembursko Quetiapin-ratiopharm 200, 300, 400 mg Retardtabletten Maďarsko Quetiapin XR Teva

Německo Quetiapin ratiopharm 200/300/400 mg Retardtabletten Nizozemsko Quetiapine Retard 200/300/400 mg Teva

Norsko Quetiapin ratiopharm

Polsko Kwetax XR

Portugalsko Quetiapina Teva

Rakousko Quetiapin ratiopharm

Rumunsko Quetiapină Teva 200/300/400 mg comprimate cu eliberare prelungită Řecko QUETAIPINE/TEVA XR

Slovenská republika Quetiapin Teva 200/300 mg

Slovinsko Loquen SR 200/300/400 mg tablete s podaljšanim sproščanjem Španělsko Quetiapina Teva EFG

Velká Británie (Severní Irsko) SONDATE XL


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 5. 2022