Domovská stránka Domovská stránka

Olanzapine Aurovitas
olanzapine

CENY

5MG POR TBL DIS 28

Velkoobchod: 486,89 Kč
Maloobchodní: 700,42 Kč
Uhrazen: 615,95 Kč

10MG POR TBL DIS 28

Velkoobchod: 663,91 Kč
Maloobchodní: 934,66 Kč
Uhrazen: 781,68 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Olanzapine Aurovitas 5 mg tablety dispergovatelné v ústech Olanzapine Aurovitas 10 mg tablety dispergovatelné v ústech olanzapinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Jak Olanzapine Aurovitas vypadá a co obsahuje toto balení

Tableta dispergovatelná v ústech.


Olanzapine Aurovitas 5 mg tablety dispergovatelné v úst ech

Žluté, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami s vyraženým ‘C’ na jedné a ‘51’ na druhé straně.


Olanzapine Aurovitas 10 mg tablety dispergovatelné v ústech

image

Žluté, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami s vyraženým ‘C’ na j edné a ‘52’ na druhé straně.


Olanzapine Aurovitas 5 mg a 10 mg tablety dispergovatelné v ústech jsou k dispozici v blistrovém balení.

Blistr: Polyamid/hliníková fólie potažená EAA/polyethylen s vysoušedlem/hliníková fólie potažená PE jako krycí část blistru.


Velikosti balení:

1, 10, 14, 28, 30, 35, 56, 60, 70, 98 a 100 tablet dispergovatelných v ústech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Aurovitas, spol. s r.o. Karlovarská 77/12 161 00 Praha 6 Česká republika


Výrobce

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000

Malta


nebo


Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park West End Road

Ruislip HA4 6QD

Velká Británie


nebo


Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Belgie: Olanzapine AB 5 mg/ 10 mg orodispergeerbare tabletten Česká republika: Olanzapine Aurovitas

Francie: Olanzapine Arrow 5 mg/ 10 mg, comprimé orodispersible Itálie: Olanzapina Aurobindo Pharma Italia

Malta: Olanzapine Aurobindo 5 mg orodispersible tablets

image

Portugalsko: Olanzapina Aurobindo

Rumunsko: Olanzapina Aurobindo 5 mg/ 10 mg comprimate orodispersabile Španělsko: Olanzapina Aurobindo 5 mg/ 10 mg comprimidos bucodispersables EFG Velká Británie: Olanzapine 5 mg/ 10 mg orodispersible tablets


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12. 7. 2021