Domovská stránka Domovská stránka

Velphoro
sucroferric oxyhydroxide

Příbalová informace: informace pro pacienta


Velphoro 125 mg perorální prášek v sáčku

ferrum ve formě saccharosum ferricum cum amylo


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Jak přípravek Velphoro vypadá a co obsahuje toto balení


Perorální prášek Velphoro je červenohnědý, zabalený v dvojitých jednodávkových sáčcích s dětským bezpečnostním uzávěrem.


Perorální prášek Velphoro je dostupný v baleních obsahujících 90 sáčků.


Držitel rozhodnutí o registraci


Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Francie


Výrobce


Vifor France

100–101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris la Défense Cedex

Francie


Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


.


PŘÍLOHA IV


ZÁVĚRY O ŽÁDOSTI O JEDNOLETOU OCHRANU UVÁDĚNÍ PŘÍPRAVKU NA TRH PŘEDLOŽENÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY

Závěry předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky:Výbor CHMP přezkoumal údaje předložené držitelem rozhodnutí o registraci s ohledem na čl. 14 odst. 11 nařízení (ES) č. 726/2004 a dospěl k závěru, že nová léčebná indikace přináší významný klinický prospěch ve srovnání se stávajícími terapiemi, jak je podrobněji popsáno v Evropské veřejné zprávě

o hodnocení.