Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Copaxone
glatiramer acetate

CENY

40MG/ML INJ SOL ISP 36(3X12)X1ML

Velkoobchod: 44 467,02 Kč
Maloobchodní: 50 835,80 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

40MG/ML INJ SOL ISP 3X1ML

Velkoobchod: 3 705,58 Kč
Maloobchodní: 4 820,60 Kč
Uhrazen: 305,40 Kč

20MG/ML INJ SOL ISP 28X1ML

Velkoobchod: 14 204,70 Kč
Maloobchodní: 16 881,47 Kč
Uhrazen: 4 329,55 Kč

40MG/ML INJ SOL ISP 12X1ML

Velkoobchod: 14 284,16 Kč
Maloobchodní: 16 970,63 Kč
Uhrazen: 4 418,74 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Copaxone 40 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

glatirameri acetas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek Copaxone vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Copaxone, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, je čirý roztok bez viditelných částic. Každá předplněná injekční stříkačka je zabalena zvlášť v PVC blistru.

Přípravek Copaxone je dostupný v baleních obsahujících 3, 12 nebo 36 předplněných injekčních stříkaček obsahujících 1 ml injekčního roztoku nebo v multipacku obsahujícím 3 krabičky a v každé 12 předplněných injekčních stříkaček obsahujících 1 ml injekčního roztoku.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika


Výrobce

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nizozemsko


Norton Healthcare Limited T/A IVAX Pharmaceuticals UK (Teva Runcorn) Aston Lane North, Whitehouse Vale Industrial Estate

Runcorn, Cheshire, WA7 3FA

Velká Británie


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod názvem Copaxone 40 mg/ml: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království (Severní Irsko)


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27. 1. 2022