Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Aladez

Příbalová informace: informace pro pacienta Aladez 600 mg potahované tablety

acidum thiocticum


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa (E 460), částečně substituovaná hyprolosa (E 463),

magnesium-stearát (E 572), koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek (E 553b)

Potahová vrstva (Insta coat aqua III IA –III 40382 žlutá): hypromelosa (E 664), , monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E 171), mastek (E 553b), makrogol 6000, hlinitý lak chinolinové žluti (E 104)


Jak přípravek Aladez vypadá a co obsahuje toto balení

Žlutá oválná bikonvexní potahovaná tableta z obou stran hladká.


Tablety jsou baleny v neprůhledných PVC/PVDC/Al blistrech, každý obsahuje 10 tablet, v krabičce a přiloženou příbalovou informaci pro pacienta.

Přípravek Aladez je dostupný v balení obsahujících 30, 60, 90 a 100 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci

ARDEZ Pharma, spol. s r.o. V Borovičkách 278

252 26 Kosoř Česká republika


Výrobce

Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Corradino Industrial Estate Rahal Gdid

Paola, PLA 3000

Malta


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Aladez

Slovenská republika: Aladez


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


4. 2. 2021