Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Carbotox


Příbalová informace: informace pro užívatele


CARBOTOX


tablety


carbo activatus, natrii thiosulfas


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lekárníka nebo zdravotní sestry.


Přípravek není určen pro děti do 3 let.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Carbotox se poraďte se svým lékařem, pokud trpíte:


Při náhle vzniklém (akutním) průjmu příznaky obvykle vymizí do 48 hodin. Jestliže průjem trvá déle než 2 dny, nebo pokud se příznaky nebo Váš celkový stav zhoršuje, přestaňte tento přípravek užívat a vyhledejte lékaře.


Carbotox nepostačuje při léčbě infekčního průjmu.


Carbotox způsobuje černé zbarvení stolice, které může zakrýt krvácení do trávicího traktu a tím omezit objektivní posouzení stolice nebo zkomplikovat případné endoskopické vyšetření. Černé zbarvení stolice vymizí po ukončení užívání tohoto přípravku.


Další léčivé přípravky a Carbotox

Účinky přípravku Carbotox a účinky jiných současně užívaných perorálních léčivých přípravků se

mohou vzájemně ovlivňovat.

Carbotox ovlivňuje účinky následujících léčivých přípravků:


Jak Carbotox vypadá a co obsahuje toto balení Černé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami. Balení obsahuje 20 tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

IMUNA PHARM, a.s

Jarková 269/17

082 22 Šarišské Michaľany Slovenská republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5. 4. 2017