Domovská stránka Domovská stránka

Levosimendan Kabi
levosimendan


Příbalová informace: informace pro uživatele


Levosimendan Kabi 2,5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok


levosimendanum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

„Torsades de Pointes“.


Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Levosimendan Kabi se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, Nusle, 14000 Praha 4, Česká republika


Výrobce

BAG Health Care GmbH, Amtsgerichtsstrasse 1-5, D-35423 Lich, Německo


Wessling GmbH, Johann-Krane-Weg 42, 48149 Münster, Sentrup, Nordrhein-Westfalen Německo


Wessling Hungary Kftm, Anonymus utca 6, 1045 Budapest, Maďarsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Levosimendan Kabi 2,5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgie

Levosimendan Kabi 2,5 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie solution

à diluer pour perfusion Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Česká republika

Levosimendan Kabi

Dánsko

Levosimendan Fresenius Kabi

Finsko

Levosimendan Fresenius Kabi 2,5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Francie

Levosimendan Kabi 2.5 mg/mL, solution à diluer pour perfusion

Itálie

Levosimendan Kabi

Lotyšsko

Levosimendan Kabi 2,5 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Maďarsko

Levosimendan Kabi 2.5 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Německo

Levosimendan Kabi 2,5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Norsko

Levosimendan Fresenius Kabi 2.5 mg/ml

Polsko

Levosimendan Kabi

Portugalsko

Levossimendano Kabi

Španělsko

Levosimendan Kabi 2,5 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG

Švédsko

Levosimendan Fresenius Kabi 2,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8. 2. 2022


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:


Návod k použití a manipulaci


Pouze k jednorázovému podání.


Levosimendan Kabi 2,5 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku nemá být ředěn na vyšší koncentraci než 0,05 mg/ml, jak je uvedeno níže, jinak může dojít k opalizaci a precipitaci.

Stejně jako u všech parenterálních léčivých přípravků před podáním naředěný roztok vizuálně zkontrolujte, zda neobsahuje částice a nezměnil barvu.


Dávkování a způsob podání

Levosimendan Kabi je určen pouze pro použití v nemocnici. Má být podáván v nemocničním prostředí, kde jsou k dispozici odpovídající monitorovací zařízení a odborné znalosti s používáním inotropních látek.


Levosimendan Kabi má být před podáním naředěn.

Infuze je určena pouze k intravenóznímu podání a lze ji podávat periferní nebo centrální cestou. Informace o dávkování viz Souhrn údajů o přípravku.