Domovská stránka Domovská stránka

Acc
acetylcysteine

CENY

100MG/ML INJ SOL/SOL NEB 5X3ML

Velkoobchod: 37,05 Kč
Maloobchodní: 55,84 Kč
Uhrazen: 10,68 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


ACC 20 mg/ml sirup


acetylcysteinum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Jak ACC 20 mg/ml sirup vypadá a co obsahuje toto balení

ACC 20 mg/ml sirup je čirý, bezbarvý, slabě viskózní sirup.


ACC 20 mg/ml sirup je dodáván v lahvičce z hnědého skla třídy III s bílým bezpečnostním šroubovacím uzávěrem z polypropylenu s chlorobutylovým těsněním. Součástí balení je polypropylenová odměrka a polypropylenová odměrná stříkačka s těsnící vložkou.


ACC 20 mg/ml sirup je dodáván v balení se 100 a 200 ml sirupu.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o r egistraci

HEXAL AG

Industriestraße 25

83607 Holzkirchen

Německo

Výrobci

Salutas Pharma GmbH, Otto-von Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Německo

Pharma Wernigerode GmbH, Dornbergsweg 35, 38855 Wernigerode, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte

u místního zástupce

držitele registračního

rozhodnutí Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 7. 2022