Domovská stránka Domovská stránka

Camcevi
leuprorelin

Příbalová informace: informace uživatele


CAMCEVI 42 mg injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním

leuprorelin


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek CAMCEVI vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek CAMCEVI je injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním. Předplněná injekční stříkačka obsahuje téměř bílou až světle žlutou viskózní a opalizující suspenzi.


Přípravek CAMCEVI je k dispozici v balení obsahujícím:

1 předplněnou injekční stříkačku, 1 jehlu a 1 chránič jehly Point-Lok.


Držitel rozhodnutí o registraci Accord Healthcare S.L.U. World Trade Center,

Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta, 08039, Barcelona, Spain


Výrobce

Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o. Ul. Lutomierska 50

95-200, Pabianice Polsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována v


.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Před podáním injekce se řiďte pokyny pro správnou přípravu přípravku CAMCEVI. Důležité: Před použitím nechte přípravek CAMCEVI zahřát na pokojovou teplotu (15 °C až

25 °C). Během podání se doporučuje použít rukavice.


Přípravek CAMCEVI obsahuje:

image

Sestavená předplněná injekční stříkačka, včetně chrániče jehly Point-Lok:


okraj pro uchopení prstyzátka

píst


jehla a kryt přípravek válec


image

 1. krok – Příprava léčivého přípravku:


  Nechte zahřát na pokojovou teplotu a zkontrolujte obsah

  • Vyjměte přípravek CAMCEVI z chladničky.

  • Před použitím nechte přípravek CAMCEVI zahřát na pokojovou teplotu (15 °C až 25 °C), což trvá přibližně 15 až 20 minut.

  • Otevřete krabičku a vyjměte předplněnou injekční stříkačku s přípravkem CAMCEVI

   (A) a jehlu s nasazeným krytem (B) z blistru a položte je na rovnou, čistou a suchou plochu. Zkontrolujte celý obsah balení. Injekční stříkačku nepoužívejte, pokud je

   kterákoli její část poškozená.

  • Položte chránič jehly Point-Lok dodaný

   s přípravkem CAMCEVI na pevnou rovnou plochu.

  • Zkontrolujte dobu použitelnosti uvedenou na injekční stříkačce. Nepoužívejte stříkačku, pokud uplynula doba použitelnosti.

   • Před použitím přípravek prohlédněte.

   Předplněná injekční stříkačka má obsahovat

   téměř bílou až světle žlutou viskózní a opalizující suspenzi. Injekční stříkačku nepoužívejte, pokud si všimnete, že jsou ve stříkačce cizorodé částice.

   image

 2. krok – Sestavení injekční stříkačky:


  Nasaďte jehlu Odstraňte ze stříkačky šedý kryt (A).

  • Odšroubujte průhledný uzávěr ze spodní strany jehly (B).

  • Nasaďte jehlu (B) na konec stříkačky (A) tak, že ji zatlačíte a poté jí budete otáčet, dokud

   nebude pevně nasazená. Jehlu příliš

   neutahujte, aby nedošlo k znehodnocení závitu a možnému poškození stříkačky a úniku přípravku. Pokud po příliš silném utažení jehly dojde k poškození stříkačky, předplněnou injekční stříkačku s přípravkem CAMCEVI zlikvidujte.

 3. krok – Podání injekce:


  Připravte místo vpichu


  Podejte léčivý přípravek

  • Vyberte místo vpichu v horní nebo střední části břicha, kde je dostatečně měkká nebo volná podkožní tkáň, která nebyla nedávno použita jako místo vpichu. Místo vpichu je nutné pravidelně střídat.

  • Místo vpichu očistěte alkoholovým tamponem. NEAPLIKUJTE injekci do míst se svalovou nebo vazivovou podkožní tkání nebo do míst, kde může docházet k tření či stlačování kůže (např. páskem nebo gumou u kalhot).

  • Sejměte modrý kryt z jehly (B). V místě vpichu vytvořte jednou rukou kožní řasu. Zasuňte do ní jehlu pod úhlem 90°, pak kožní řasu uvolněte.

  • Pomalu a plynule stlačujte píst a vstříkněte celý obsah stříkačky pod kůži. Poté jehlu vytáhněte pod stejným úhlem 90° jako při jejím zasunování.

  • Je naprosto nezbytné, aby se injekce nepodávala intraarteriálně nebo intravenózně.


   image

   image

 4. krok – Likvidace jehly a předplněné injekční stříkačky


  Chránič jehly Nevytahujte jehlu ze stříkačky. Použijte přiložený chránič jehly Point-Lok, aby nedošlo k poranění jehlou.

  • Bezprostředně po jejím použití zasuňte opatrně nezakrytou jehlu do otvoru v horní části chrániče jehly Point-Lok.

  • Zasunujte jehlu do otvoru, dokud nebude pevně zasunuta v chrániči jehly Point-Lok. Tím se celý hrot

   jehly zakryje a jehla v chrániči pevně uzavře.

  • Po použití umístěte použitou stříkačku se

zakrytou jehlou do vhodné nádoby na ostré předměty.


Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.