Domovská stránka Domovská stránka

Cynomel 0,025 mg
liothyronine sodium


Tento dokument je příbalovou informací k léčivému přípravku, který je předmětem specifického léčebného programu. Příbalová informace byla předložena žadatelem o specifický léčebný program. Nejedná se o dokument schválený Státním ústavem pro kontrolu léčiv.


ANSM - aktualizováno: 21/02/2018


Název léčivého přípravku

Cynomel 0,025 mg, dělitelné tablety liothyronin sodný

V balení


Čtěte pozorně celý tento příbalový leták, než začnete lék užívat, protože obsahuje pro Vás důležité

informace

Obsah příbalového letáku:


 1. Co je CYNOMEL 0,025 mg dělitelné tablety a pro jaké případy se používá?

 2. Které informace byste měli znáte před použitím CYNOMELU 0,025 mg dělitelné tablety?

 3. Jak užívat CYNOMEL 0,025 mg dělitelné tablety

 4. Jaké jsou eventuální nežádoucí účinky?

 5. Jak skladovat CYNOMEL 0,025 mg dělitelné tablety?

 6. Obsah balení a další informace

 1. CO JE CYNOMEL 0,025 mg dělitelné tablety a PRO JAKÉ PŘÍPADY SE POUŽÍVÁ?


  Farmakoterapeutická třída: Tyreoidální hormony, kód ATC: H03AA02


  (H: Hormony systémové – kromě pohlavních hormonů a inzulínu)

  Tento lék se používá k léčbě hypotyreózy (nedostatečná sekrece hormonů štítné žlázy) a pro léčbu některých typů strumy a uzlů ve štítné žláze

 2. KTERÉ INFORMACE BYSTE MĚLI ZNÁT PŘED POUŽITÍM CYNOMELU 0,025 mg, dělitelné tablety?


  Pokud Vás Váš lékař(ka) informoval(a) o intoleranci některých cukrů, spojte se s ním, než začnete tento lék užívat


  Nikdy neužívejte CYNOMEL 0,025 mg dělitelné tablety v těchto případech:

  • Pokud jste alergičtí na aktivní složku (liothyronine) nebo na některou další složku obsaženou

   v tomto léčivu a zmíněnou v bodu 6.

  • pokud jste alergičtí (přecitlivělí) na obiloviny, především na pšeničný škrob

  • pokud máte hypertyreózu (zvýšenou produkci hormonů štítné žlázy)

Tento lék by NEMĚL BÝT NIKDY POUŽIT (s výjimkou opačného názoru Vašeho lékaře) v případě

V PŘÍPADĚ NEJISTOTY JE NEZBYTNÉ SE PORADIT S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM

Varování a nutnost zvláštní opatrnosti

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat CYNOMEL 0,025 mg dělitelné

tablety.

Pokud jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, měla byste užívat účinnou antikoncepci během léčby (viz bod „Těhotenství a kojení“).

Nepoužívat u obézních dětí, pouze v případě onemocnění štítné žlázy Klinický a laboratorní dohled je třeba u následujících případů:

Děti

Bez doporučení.

Užívání jiných léčiv a CYNOMEL 0,025 mg dělitelné tablety

Pokud jste nedávno použili nebo v současné době užíváte jiné léky, nebo budete je nejspíše budete užívat, zmiňte se o tom svému lékaři nebo lékárníkovi.

CYNOMEL 0,025 mg dělitelné tablety a potraviny a nápoje

Bez doporučení.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, nebo kojíte, pokud se domníváte, že byste mohla být nebo si přejete otěhotnět, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete lék užívat.

Liothyronin (T3) v nadbytku může během těhotenství ovlivnit vývoj mozku dítěte. Pokud jste tedy těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být, nebosi přejete otěhotnět, je léčba CYNOMELEM 0,025 mg dělitelné tablety kontraindikována a musí být nahrazena léčivem obsahujícím pouze levothyroxin.Kojení je možné i během užívání tohoto léku.

Řízení vozidel a ovládání strojů

Bez doporučení.

CYNOMEL 0,025 mg dělitelné tablety obsahuje obilný škrob (gluten) a sacharózu

Lék může být použit u onemocnění celiakií. Pšeničný škrob může obsahovat gluten, ale jen ve stopovém množství a je tak považovaný za bezpečný pro pacienty s celiakií.

Používání tohoto léku je nevhodné u pacientů s intolerancí fruktózy, u syndromu malabsorpce glukózy nebo sukrázy/isomaltázy(vzácné dědičné nemoci).

 1. JAK UŽÍVAT CYNOMEL, dělitelné tablety?


  Užívejte vždy tento lék přesně dle doporučení Vašeho lékaře nebo lékárníka. Poraďte se s nimi v případě nejistoty.


  Dávkování

  LÉK SMÍ UŽÍVAT POUZE DOSPĚLÍ A DETI STARŠÍ 6 LET

  Dávkování je individuální a musí být pro vás uzpůsobené Vašim lékařem. Respektujte jeho

  doporučení.

  Způsob užití

  Perorální forma užití / ústní /

  Čas požití

  Lék je nejlépe užít ráno na lačno.

  Doba léčby

  Hypotyreóza je ve většině případů celoživotní onemocnění, léčba pak musí být dlouhodobá.Vždy se řiďte doporučením svého lékaře

  Pokud jste užili více CYNOMELU 0,025 mg dělitelné tablety, než jste měli:

  V případě předávkování se mohou objevit následující příznaky: zrychlení srdečního tepu, nespavost, podrážděnost, bolest hlavy, horečka, pocení, náhlé zhubnutí, průjem.

  Spojte se urychleně s Vašim ošetřujícím lékařem.

  Pokud jste zapomněli užít CYNOMEL 0,025 mg dělitelné tablety:

  Pokud jste jednu dávku léku vynechali, vezměte další dávku bez jejího navýšení.


  Pokud jste vynechali více dávek, spojte se s Vašim ošetřujícím lékařem. Pokud jste přerušili užívání CYNOMEL 0,025 mg dělitelné tablety zcela Bez doporučení.

 2. JAKÉ JSOU EVENTUÁLNÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY?


  Jako každý lék, i CYNOMEL může mít nežádoucí účinky, i když se neprojeví u každého pacienta.

  • Zhoršení srdečních onemocnění (angina pectoris. infarkt myokardu – poruchy

   srdečního rytmu)

  • Příznaky hypertyreózy: zrychlení srdečního tepu, nespavost, podrážděnost, bolesti hlavy, teplota, pocení, hubnutí, průjem

  • Alergie

   Pokud se tyto příznaky objeví, poraďte se ihned s Vašim lékařem, který Vám upraví dávkování.

   Další možné nežádoucí účinky u dětí

   U dětí je možná hyperkalciurie (zvýšené vylučování kalcia močí).

   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud jste zaznamenali jakýkoliv nežádoucí účinek, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. To se týká i všech nežádoucích účinků, které nebyly zmíněny v tomto příbalovém letáku. Můžete také rovnou nahlásit nežádoucí účinek na státní úřady: SÚKL. www.sukl.cz, www.ansm.sante.fr


   Nahlášením nežádoucího účinku léku pomáháte získat více informací o bezpečnosti léku.

 3. JAK UCHOVÁVAT CYNOMEL 0,025 mg dělitelné tablety?


Lék uchovávejte mimo dosah dětí.


Nepoužívat CYNOMEL po době expirace léku, která je na balení vyznačená. EXP (MM/RRRR). Datem

expirace se rozumí poslední den v měsíci. Lék uchovávejte v teplotě do 25 st C.

Lék se nesmí vyhazovat do běžného odpadů ani splachovat do výlevky.

Zeptejte se Vašeho lékárníka, jak naložit s nepoužitým léčivem. Pomáháte tak ochraně životního

prostředí.

6.OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE


Co obsahuje CYNOMEL 0,025 mg, dělitelné tablety?


Aktivní složkou je

Liothyronin sodný..............................................................................................0,025 mg

v jedné dělitelné tabletě Ostatní složky jsou:

Síran vápenatý, želatina, sacharóza, pšeničný škrob, kyselina stearová, mastek.

Jak je CYNOMEL 0,025 mg, dělitelné tablety balen?

Tento lék je prodáván v balení po 30 dělitelných tabletkách.

Držitel licence pro distribuci

SANOFI-AVENTIS France

82, avenue Raspail

94250 Gentilly– France


Výrobce

PATHEON France

40, BOULEVARD DE CHAMPARET

38300 BOURGON JALLIEU - France

Datum poslední úpravy tohoto příbalového letáku: 21/2/2018.

Podrobné informace o tomto léku jsou dostupné na webu ANSM (Francie).www.ansm.sante.fr