Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Rhinostas
xylometazoline


Příbalová informace: informace pro pacienta Rhinostas 1 mg/ml nosní sprej, roztok

xylometazolini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Jak Rhinostas vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý bezbarvý roztok v hnědé skleněné lahvičce s plastovým šroubovacím aplikátorem s tlakovým dávkovačem opatřeným uzávěrem.

Velikost balení: 10 ml roztoku


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 BadVilbel, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 4. 2021