Domovská stránka Domovská stránka

NovoRapid
insulin aspart

CENY

100U/ML INJ SOL 1X10ML

Velkoobchod: 398,65 Kč
Maloobchodní: 580,06 Kč
Uhrazen: 50,18 Kč

100U/ML INJ SOL 5X3ML

Velkoobchod: 666,55 Kč
Maloobchodní: 938,15 Kč
Uhrazen: 108,06 Kč

100U/ML INJ SOL 5X1,6ML

Velkoobchod: 379,90 Kč
Maloobchodní: 554,48 Kč
Uhrazen: 130,58 Kč

100U/ML INJ SOL 5X3ML

Velkoobchod: 746,78 Kč
Maloobchodní: 1 044,05 Kč
Uhrazen: 213,96 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


NovoRapid 100 jednotek/ml injekční roztok v injekční lahvičce

insulinum aspartum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek NovoRapid vypadá a co obsahuje toto balení


NovoRapid je dodáván jako injekční roztok.


Velikosti balení jsou 1 nebo 5 injekčních lahviček o obsahu 10 ml nebo vícečetné balení pěti injekčních lahviček o obsahu 10 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Roztok je čirý a bezbarvý.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:


Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dánsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována