Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Evra

Příbalová informace: Informace pro pacienta


EVRA 203 mikrogramů/24 hodin + 33,9 mikrogramů/24 hodin transdermální náplast

norelgestrominum/ethinylestradiolum


Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC):


Riziko rozvoje krevní sraženiny za

rok

Ženy, které neužívají/nepoužívají kombinovanou hormonální

pilulku/náplast/kroužek a nejsou těhotné

Asi 2 z 10 000 žen

Ženy, které užívají kombinovanou antikoncepční pilulku

obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát

Asi 5-7 z 10 000 žen

Ženy, které užívají přípravek EVRA

Asi 6-12 z 10 000 žen


Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle

Riziko krevní sraženiny u přípravku EVRA je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. Vaše

riziko je vyšší, pokud:


Celkem jsou to tři týdny s náplastmi.


Abyste zabránila podráždění kůže, nelepte novou náplast na stejné místo, odkud jste předchozí náplast odstranila.

image

Čtvrtý týden (22. až 28. den) nenoste žádnou náplast.Jestliže jste se rozhodla změnit „Den výměny náplasti“ na jiný den v týdnu, poraďte se o tom se svým lékařem. Budete muset dokončit aktuální cyklus a v příslušný den odstranit třetí náplast. Ve 4. týdnu si můžete zvolit nový „Den výměny náplasti“ a v tento den si aplikovat první náplast. Nesmíte být bez náplasti déle než 7 po sobě jdoucích dní.


Pokud chcete oddálit menstruaci, nalepte si náplast na začátku 4. týdne (22. den) namísto odstranění náplasti ve 4. týdnu. Může se objevit slabé nebo intermenstruační krvácení. Nenalepujte si více jak 6 náplastí (tzn. ne více jak 6 týdnů) za sebou. Po 7denní přestávce bez náplasti si nalepte novou

náplast a znovu začnete cyklus, přičemž tento den bude 1. den. Poraďte se se svým lékařem dříve, než

se rozhodnete oddálit menstruaci.


Běžné denní činnosti během používání náplastí


Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  1. Obsah balení a další informace Co EVRA obsahuje

Léčivými látkami jsou norelgestrominum a ethinylestradiolum. Jedna 20 cm2 transdermální náplast obsahuje 6 mg norelgestrominum a 600 mikrogramů ethinylestradiolum. Léčivé látky se uvolňují po

dobu 7 dní s tím, že během 24 hodin se uvolní v průměru 203 mikrogramů norelgestrominu a

34 mikrogramů ethinylestradiolu.


Dalšími složkami jsou: krycí vrstva: vnější - pigmentovaný polyethylen nízké hustoty, vnitřní - bezbarvá polyesterová fólie; střední vrstva: polyisobutylen-polybutenová adhezní vrstva, krospovidon, netkaná polyesterová fólie, lauryl-laktát; třetí vrstva: pegoterát (PET), dimetikon.


Jak EVRA vypadá a co obsahuje toto balení

EVRA je tenká béžová plastická transdermální náplast označená nápisem „EVRA“. Lepivá vrstva

přilne k pokožce po odstranění čiré umělohmotné ochranné vrstvy.

EVRA je dostupná v následujících velikostech balení: krabičky obsahující 3, 9 nebo 18 náplastí opatřených oddělitelnou fólií, v jednotlivých sáčcích. Sáčky jsou baleny po třech v průhledné perforované plastové fólii.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21.

1103 Budapešť Maďarsko


Výrobce:

Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgie


Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21.

1103 Budapešť Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

agentury pro léčivé přípravky .


Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace k

dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP