Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

CHLORID SODNÝ B. BRAUN 0,9%


Příbalová informace: Informace pro uživatele


Chlorid sodný B. Braun 0,9 % injekční roztok

Natrii chloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Jak přípravek Chlorid sodný B. Braun 0,9 % vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Chlorid sodný B. Braun 0,9 % je čirý, bezbarvý roztok chloridu sodného ve vodě. Dodává se:

Velikost balení: 100 x 10 ml, 100 x 20 ml, 50 x 10 ml, 50 x 20 ml


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun Strasse 1 Poštovní adresa:

34212 Melsungen B. Braun Meslungen AG

Německo 34209 Melsungen, Německo


Telefon: +49/5661/71-0 Fax: +49/5661/71 4567


Výrobce


B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1

34212 Melsungen, Německo

nebo

B. Braun Medical S. A. Carretera de Terrassa 121

08191 Rubí (Barcelona), Španělsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 4. 2021