Domovská stránka Domovská stránka

Xembify
immunoglobulins, normal human, for extravascular adm.


Příbalová informace: informace pro pacienta


Xembify 200 mg/ml roztok pro subkutánní injekci

Immunoglobulinum humanum normale (SCIg)


imageTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Jak přípravek Xembify vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Xembify je roztok pro subkutánní injekci. Roztok je čirý až slabě opalescentní a bezbarvý nebo bledě žlutý nebo světle hnědý.


Přípravek Xembify je zabalen v krabičce obsahující čirou skleněnou injekční lahvičku se zátkou, hliníkovým víčkem, plastovým uzávěrem a pružným lemem garantujícím neporušenost obalu.


Přípravek Xembify je dodáván v balení:

  1. g / 5 ml

  2. g / 10 ml

4 g / 20 ml

10 g / 50 ml


Jedna krabička obsahuje 1 injekční lahvičku přípravku Xembify a 1 příbalovou informaci pro pacienta.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Instituto Grifols, S.A.

Can Guasch, 2 - Parets del Vallès

08150 Barcelona – Španělsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 4. 2022.https://sukl.cz/