Domovská stránka Domovská stránka

Riximyo
rituximab

Příbalová informace: informace pro pacienta


Riximyo 100 mg koncentrát pro infuzní roztok Riximyo 500 mg koncentrát pro infuzní roztok rituximabum


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek Riximyo vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Riximyo je čirý, bezbarvý až lehce nažloutlý roztok ve formě koncentrátu pro infuzní roztok

(sterilního koncentrátu).

10 ml injekční lahvička – 2 nebo 3 injekční lahvičky v balení 50 ml injekční lahvička – 1 nebo 2 injekční lahvičky v balení.


Držitel rozhodnutí o registraci


Sandoz GmbH Biochemiestr. 10

6250 Kundl Rakousko


Výrobce


Sandoz GmbH Schaftenau Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen

Rakousko


Lek Pharmaceuticals d.d. Ljubljana Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovinsko


image

Tato příbalová informace byla naposledy revidována


agentury pro léčivé přípravky .


Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.