Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Oxykodon Teva

CENY

10MG TBL PRO 60 II

Velkoobchod: 401,31 Kč
Maloobchodní: 583,69 Kč
Uhrazen: 227,90 Kč

20MG TBL PRO 60 II

Velkoobchod: 644,11 Kč
Maloobchodní: 908,53 Kč
Uhrazen: 355,89 Kč

40MG TBL PRO 60 II

Velkoobchod: 2 179,31 Kč
Maloobchodní: 2 896,07 Kč
Uhrazen: 1 876,61 Kč

80MG TBL PRO 60 II

Velkoobchod: 3 618,08 Kč
Maloobchodní: 4 710,87 Kč
Uhrazen: 2 671,94 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


image

Oxykodon Teva 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Oxykodon Teva 20 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Oxykodon Teva 40 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Oxykodon Teva 80 mg tablety s prodlouženým uvolňováním


oxycodoni hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Jádro tablety: monohydrát laktosy, hypromelosa, povidon K30, kyselina stearová, magnesium- stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Potahová vrstva tablety

10 mg tablety: oxid titaničitý (E171), hypromelosa, makrogol 400, polysorbát 80


20 mg tablety: polyvinyl-alkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, červený oxid

železitý (E172).

40 mg tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, žlutý oxid

železitý (E172).

80 mg tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, hlinitý lak

indigokarmínu (E132), žlutý oxid železitý (E172)

.


Jak přípravek Oxykodon Teva vypadá a co obsahuje toto balení


Oxykodon Teva 10 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní tablety, 9 mm v průměru, na jedné straně

s vyraženým „OX 10“.


image

Oxykodon Teva 20 mg jsou růžové, kulaté, bikonvexní tablety, 7 mm v průměru, na jedné straně

s vyraženým „OX 20“.


image

Oxykodon Teva 40 mg jsou žluté, kulaté, bikonvexní tablety, 7 mm v průměru, na jedné straně

s vyraženým „OX 40“.

image

Oxykodon Teva 80 mg jsou zelené, kulaté, bikonvexní tablety, 9 mm v průměru, na jedné straně

s vyraženým „OX 80“.


Oxykodon Teva je dostupný v blistru (PVC/Al):

10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg: 1, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním


Oxykodon Teva je dostupný v blistrech zabezpečených proti dětem (PVC /Al/PET/papír):

10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg: 1, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním


A v bílé, kulaté, HDPE lahvičce s dětským bezpečnostním PP uzávěrem obsahujícím 98 nebo 100 tablet s prodlouženým uvolňováním.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Radlická 3185/1c

150 00 Praha 5

Česká republika


Výrobci

Balkanpharma-Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str. Dupnitza 2600

Bulharsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Švédsko: Oxikodon Depot Actavis

Bulharsko: Oxycodone Actavis

Česká republika: Oxykodon Teva

Dánsko: Reltebon Depot

Maďarsko: Reltebon 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg retard tabletta Island: Oxikodon Depot Actavis

Norsko: Reltebon Depot

Polsko: Reltebon


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 3. 2022