Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Dekenor


Příbalová informace: informace pro pacienta


Dekenor 25 mg potahované tablety

dexketoprofenum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Infekce

Dekenor může zakrýt příznaky infekčního onemocnění, jako jsou horečka a bolest. Dekenor tak může způsobit opoždění vhodné léčby infekce, což může vést ke zvýšenému riziku komplikací. Tato skutečnost byla pozorována u zápalu plic způsobeného bakteriemi a u bakteriálních kožních infekcí souvisejících s planými neštovicemi. Pokud tento léčivý přípravek užíváte, když máte infekční onemocnění a příznaky infekce přetrvávají nebo se zhorší, poraďte se neprodleně s lékařem.


Děti a dospívající

Dekenor nebyl studován u dětí a dospívajících. Proto nebyla bezpečnost a účinnost stanovena a tento lék nemá být dětem a dospívajícím (mladším než 18 let) podáván.

Další léčivé přípravky a přípravek Dekenor

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Existují některé léky, které by se neměly spolu s tímto lékem užívat, jiné léky vyžadují změnu dávkování, pokud se s tímto lékem používají.


Vždy informujte svého lékaře, zubaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo dostáváte některý

z následujících léků spolu s přípravkem Dekenor:


Nevhodné kombinace:


Jak přípravek Dekenor vypadá a co obsahuje toto balení


Bílé nebo téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně tablety.

Rozměry: průměr přibližně 10 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


Přípravek Dekenor je dostupný v krabičkách obsahujících 20 × 1, 30 × 1 a 50 × 1 potahovaných tablet

v blistrech.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobce

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann- Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Lower Saxony, Německo


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Název členského státu

Název léčivého přípravku

Bulharsko

Декенор 25 mg филмирани таблетки

Česká republika

Dekenor

Estonsko

Dekenor

Chorvatsko

Dekenor 25 mg filmom obložene tablete

Lotyšsko

Dekenor 25 mg apvalkotās tabletes

Maďarsko

Dexfenia 25 mg filmtabletta

Portugalsko

Dekenor

Rumunsko

Dekenor 25 mg comprimate filmate

Slovinsko

Dexfenia 25 mg filmsko obložene tablete

Španělsko

Dekendol


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 7. 2022.