Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Cigenta


Příbalová informace: Informace pro pacienta

Cigenta 136 mmol/l infuzní roztok dihydrát natrium-citrátu

(natrii citras dihydricus)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Likvidace

Roztok je určen pouze k jednorázovému použití. Veškerý nepoužitý roztok a poškozený obal je třeba

zlikvidovat.


Manipulace s přípravkem

Vaky s roztoky jsou vybaveny buď konektorem SecuNect, nebo konektorem Safe●Lock.


Před použitím vaku s roztokem je třeba zvážit následující body:


Při podávání pacientovi je třeba používat výhradně aseptickou techniku. Roztok musí být použit ihned po otevření, aby se zabránilo mikrobiologické kontaminaci.


Mimotělní podání. K infuzi pouze do mimotělního krevního oběhu.


Pro vaky s roztoky vybavené konektorem SecuNect (průhledný se zeleným kroužkem) :

 1. Oddělte oba vaky v místě oddělovacího švu, aniž byste porušili celistvost přebalu.

 2. Přebal odstraňte až bezprostředně před použitím roztoku. Zkontrolujte vak s roztokem (etiketa,

  datum použitelnosti, čirost roztoku a zda vak a přebal nejsou poškozené).

  Při přepravě od výrobce na dialyzační kliniku nebo nemocniční kliniku nebo přímo na klinice může občas dojít k poškození plastových obalů. To může vést ke kontaminaci a růstu bakterií nebo plísní v roztoku. Proto je před použitím nezbytná pečlivá kontrola vaku a roztoku. Zvláštní pozornost je třeba věnovat i sebemenšímu poškození uzávěru vaku, oddělovacích švů a rohů vaku. Roztok se smí používat pouze tehdy, je-li bezbarvý a čirý a jsou-li vak a konektor nepoškozené a neporušené.

 3. Vak zavěste na stojan pomocí otvoru pro zavěšení.

 4. Z konektoru SecuNect se zeleným kroužkem sejměte ochrannou krytku a konektor připojte pouze k odpovídajícímu protějšku stejné barvy, abyste zabránili chybnému připojení. Nedotýkejte se žádných vnitřních částí, zejména se nedotýkejte horní části konektoru. Vnitřní část konektoru je dodávána sterilní a není určena k dalšímu ošetření chemickými dezinfekčními prostředky. Rukou připojte konektor vaku otáčivým pohybem ke konektoru setu, při tom překonávejte ochranný odpor, dokud neuslyšíte "cvaknutí" a dojde k propojení.

 5. Před zahájením léčby a v případě výměny vaku ulomte odlamovací hrot konektoru vaku a ujistěte se, že je hrot zcela ulomený.

 6. Pokračujte v dalších krocích podle protokolu léčby s využitím RCA.


Pro vaky s roztoky vybavené konektorem Safe●Lock (průhledný):

 1. Oddělte oba vaky v místě oddělovacího švu, aniž byste porušili celistvost přebalu.

 2. Přebal odstraňte až bezprostředně před použitím roztoku. Zkontrolujte vak s roztokem (etiketa, datum použitelnosti, čirost roztoku a zda vak a přebal nejsou poškozené).

  Při přepravě od výrobce na dialyzační kliniku nebo nemocniční kliniku nebo přímo na klinice může občas dojít k poškození plastových obalů. To může vést ke kontaminaci a růstu bakterií nebo plísní v roztoku. Proto je před použitím nezbytná pečlivá kontrola vaku a roztoku. Zvláštní pozornost je třeba věnovat i sebemenšímu poškození uzávěru vaku, oddělovacích švů a rohů vaku. Roztok se smí používat pouze tehdy, je-li bezbarvý a čirý a jsou-li vak a konektor nepoškozené a neporušené.

 3. Vak zavěste na stojan pomocí otvoru pro zavěšení.

 4. Odstraňte ochrannou krytku z průhledného konektoru Safe●Lock a připojte konektor pouze k odpovídajícímu protějšku, abyste zabránili chybnému připojení. Nedotýkejte se žádných vnitřních částí, zejména se nedotýkejte horní části konektoru. Vnitřní část konektoru je dodávána sterilní a není určena k dalšímu ošetření chemickými dezinfekčními prostředky. Spojte konektor vaku s příslušným protějškem a stočte jej k sobě.

 5. Před zahájením léčby a v případě výměny vaku ulomte odlamovací hrot konektoru vaku a ujistěte se, že je hrot zcela ulomený.

 6. Pokračujte v dalších krocích podle protokolu léčby s využitím RCA.


Roztok není určen k přidávání jakýchkoli léků.