Domovská stránka Domovská stránka

Septanazal pro dospělé
xylometazoline


Příbalová informace: informace pro uživatele


Septanazal pro dospělé 1 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok

xylometazolini hydrochloridum/dexpanthenolum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

která odhaluje mozkové pleny (mozkové blány).

Tento léčivý přípravek nesmí být používán u dětí mladších 6 let.


Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Septanazal pro dospělé se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:


Použití při chronické rýmě je možné pouze pod dohledem lékaře vzhledem k nebezpečí atrofie (ztenčení) nosní sliznice.


Nesprávné používání nebo používání nadměrného množství spreje může vyvolat systémové nežádoucí účinky, zvláště u dětí (viz bod 4).


Dlouhodobé používání nebo používání vysokých dávek tohoto přípravku může vést k chronickým otokům a případnému ztenčení (poškození) nosní sliznice.


Nedoporučuje se používání tohoto přípravku, pokud již používáte:

Jeden ml roztoku nosního spreje obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg

a dexpanthenolum 50 mg.

Jeden vstřik obsahuje 0,1 ml roztoku nosního spreje obsahující xylometazolini hydrochloridum 0,1 mg a dexpanthenolum 5,0 mg.

- Dalšími složkami jsou dihydrogenfosforečnan draselný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda. Viz bod 2 „Přípravek Septanazal pro dospělé obsahuje sodík“.


Jak přípravek Septanazal pro dospělé vypadá a co obsahuje toto balení

Nosní sprej, roztok (nosní sprej) je čirý, bezbarvý roztok.


Přípravek Septanazal pro dospělé je k dispozici v krabičkách po 10 ml roztoku nosního spreje v plastovém obalu na sprej s mechanickým rozprašovačem. 10 ml roztoku nosního spreje je dostačující pro 100 vstřiků.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79/192

186 00 Praha 8

Tel: 221 115 150

info.cz@krka.biz

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Česká republika

Septanazal pro dospělé

Bulharsko

Септаназал за възрастни (Septanazal for adults)

Estonsko

Septanazal

Maďarsko

Septanazal 1 mg/1 ml + 50 mg/1 ml oldatos orrspray felnőtteknek

Litva

Septanazal 1 mg/50 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), suaugusiesiems

Lotyšsko

Septanazal 1 mg/50 mg/ml deguna aerosols, šķīdums pieaugušajiem

Polsko

Septanazal dla dorosłych

Rumunsko

Septanazal

Slovenská republika

Septanazal sprej pre dospelých

Slovinsko

Septanazal za odrasle


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 8. 2019